Wtorkowy Przegląd Prasy

Od października ub. roku indeks spółek technologicznych GPW TechWIG wzrósł dwa razy więcej niż cały rynek. Bezrobocie spadło w czerwcu o 0,1%. Ministerstwo Finansów będzie się procesować w sprawie przetargu na komputeryzację resortu, a Ministerstwo Infrastruktury ogłosi decyzję w sprawie konwesrsji koncesji telekomunikacyjnych - do 8 sierpnia.

PARKIET

Prokom musi zrestrukturyzować PVT

Czeska spółka PVT do przejęcia której dąży Prokom odnotowała w 2002 roku 40-proc. spadek przychodów i stratę operacyjną. Wyniosły one 65 mln USD. Zarząd PVT tłumaczy spadek odejściem klientów, którzy dowiedzieli się o wystawieniu firmy na sprzedaż i wyłączeniem spółki córki, która w 2001 wygenerowała 1/6 przychodu. Pod koniec maja br. podpisano umowę na mocy której konsorcjum Prokom, grupa czesko-słowacka J&T oraz fundusz Middle Europe Investment z Holandii przejmą za ok. 55 mln USD 96,5% udziałów nad PVT. Prokom za 14 mln USD będzie miał 25% akcji spółki. Konsorcjum czeka cały czas na zgodę czeskiego rządu. (s. 1)

Spór o 3 mln zł

I&B złożyło już do sądu powództwo przeciwko Bankowi Przemysłowemu o odzyskanie środków z subemisji. Konflikt dotyczy kwoty ok. 3 mln zł. (s. 4)

Spółki IT wyczerpały potencjał wzrostowy

Zdaniem analityków obecna wycena rynkowa spółek notowanych w indeksie TechWIG pokrywa się z wyceną fundamentalną, a w niektórych przypadkach już ją przekracza. Na fali hossy trwającej od października ub. roku indeks 21 spółek technologicznych zyskał ponad 60%, podczas gdy cały rynek wzrósł o 32%. Najlepszą lokatą okazały się akcje MacroSoft-u, których kurs wzrósł w tym czasie o 170%, o 160% wzrósł Taleks. W najbliższym czasie analitycy spodziewają się wzrostów o podłożu jedynie spekulacyjnym, poważnej fali hossy można spodziewać się dopiero na jesieni. (s. 5)

PULS BIZNESU

Resort finansów ma problem z komputerami oraz UZP

Sprawa sporu pomiędzy - z jednej strony Ministerstwem Finansów i Taleksem a z drugiej ComputerLandem o przetarg na informatyzację resortu znajdzie finał w sądzie. Ministerstwo przegrało arbitraż w Urzędzie Zamówień Publicznych, ale nie składa broni. Talex proponował terminale ADAX i serwery HP za 37,3 mln zł, podczas gdy CL - terminale DTK i serwery IBM za 37,6 mln zł. (s. 5)

Bezrobocie nieco spadło

Stopa bezrobocia spadła z 17,9% w maju do 17,8% w czerwcu, wynika z danych GUS. Bez pracy pozostaje 3,134 mln osób. (s. 5)

MI: termin dla teleoperatorów

Ministerstwo Infrastruktury ma podjąć ostatecznie decyzję w sprawie zamiany opłat koncesyjnych operatorów stacjonarnych na zobowiązania inwesytcyjne najpóźniej w pierwszym tygodniu sierpnia. Informacja o decyzji będzie wprowadzona pod obrady Rady Ministrów w przyszłym tygodniu, a do 7-8 sierpnia ma nastąpić finał sprawy - poinformował Wojciech Hałka, wiceminister odpowiedzialny telekomunikację. (s. 5)