Wtorkowy Przegląd Prasy

Centertel winduje wyniki grupy TP. Tel-Energo nadal bez dzierżawy sieci szkieletowej. Amerykanie chcą walczyć w Polsce z naruszeniami praw własności intelektualnej.

PARKIET

Przychody Centertela wzrosły o 33%

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Telekomunikacji Polskiej w II kw. wyniosły - przed audytem - 4,57 mld zł, o 3,4% więcej niż przed rokiem. Ten wzrost grupa zawdzięcza wynikom Centertela - przychody operatora GSM po dwóch kwartałach br. wyniosły już 2,07 mld zł, a więc o 33% więcej w porównaniu do I poł. ub. roku. Liczba klientów pre-paid operatora wzrosła o 42%, do 3,05 mln, a abonamentowych - o 44%, do 2,02 mln. Udział Centertela w rynku GSM w Polsce wynosił tym samym (pod względem łącznej liczby klientów) na koniec czerwca 32,6%. (s. 3)

WZA Tel-Energo przerwane

W ostatni piątek poraz kolejny WZA Tel-Energo miało podjąć kwestię podwyższenia kapitału spółki. Na nieformalną prośbę zarządu ogłoszono jednak przerwę w obradach. Nie przygotowano bowiem na czas odpowiednich dokumentów - nowe akcje wartości ok. 210 mln zł miały trafić do PSE w zamian za 20-letnią dzierżawę sieci szkeletowych. Przesuwa to w czasie także sprawę sprzedaży przez PSE większościowego pakietu grupy obejmującej Tel-Energo, NOM, Telbank i mniejsze podmioty, oraz kwestię połączenia NOM z Telbankiem (wg. informacji Parkietu - ten ostatni proces przełożóno na 2004 rok). (s. 3)

Znikną polskie leki?

Od października 2003 roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 230 decyzji o dopuszczeniu leków na polski rynek - na 1800 złożonych wniosków. Według urzędu większość wniosków była źle przygotowana. Tymczasem udział leków wytwarzanych w kraju wynosił w rynku kurczy się: w ujęciu ilościowym z 85% w 1992 do 70% w ub. roku i wartościowym - z 50% do 28%. (s. 7)

PULS BIZNESU

UOKiK znów atakuje TP SA

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko TP SA w związku z "niewłaściwym świadczeniem" przez spółkę dostępu do usług 0-700. Urząd wszczął również postępowanie przeciwko Maxfonowi, dostawcy audiotekstowych usług rozrywkowych, w związku z niejasnym sposobem naliczania ceny. (s. 5)

Amerykanie pomogą nam walczyć z piratami

Amerykanie mają nam pomóc w zwalczaniu piractwa w zakresie kopii filmów, nagrań i oprogramowania. "Słyszeliśmy, że rząd polski pracuje nad nową strategią (...). Nasza strona również przygotowuje program, który ma wesprzeć wysiłki Polski. Chodzi o pomoc techniczną i szkolenia" - powiedział m.in. Alan Larson, podsekretarz stanu ds. gospodarki i rolnictwa. Szczegóły amerykańskiej propozycji przekaże za kilka tygodni ambasada USA w Polsce. (s. 8)

Fortune wybrał najbardziej wpływowych

Magazyn Fortune opublikował listę najbardziej wpływowych przedsiębiorców spoza USA. Wpływ ten dotyczy życia innych ludzi - "w firmie, branży, lub na całym świecie". Pierwsza piątka sród szefów firm to wg Fortune kolejno: John Browne (BP), Noboyuki Idei (Sony), Soichiro Toyoda (Toyota), Jurgen Schrempp (SaimlerChrysler) i Josef Ackerman (Deutsche Bank). (s. 10)