Wtyczki do Excela

Z wtyczek słynie przeglądarka Firefox. Te praktyczne rozszerzenia to jednak nie tylko jego domena. Przydatne dodatki tworzone są do wielu różnych programów. Można je zainstalować nawet w Wordzie, Excelu czy Outlooku. Choć liczba rozszerzeń dla MS Office nie jest tak obszerna to oferują one wiele ciekawych i przydatnych funkcji. Poznaj praktyczne działanie dodatków do Excela.


Zadaniem większości wtyczek jest dodanie do programu nowych funkcji, rozszerzenie jego możliwości. Są na rynku programy, które swoje działanie opierają głównie na tego rodzaju dodatkach. Gdyby nie one funkcjonalność na przykład przeglądarki Firefox byłaby niewielka. Z wtyczkami nie jest jednak kojarzony Microsoft Office. Tymczasem ta metodą można rozszerzać również jego funkcjonalność. Dodatki do Worda, Excela czy Outlooka ułatwiają korzystanie z programów, automatyzują wiele zadań, oferują nowe narzędzia. Poniżej prezentujemy najciekawsze, naszym zdaniem plug-iny, jakie można zainstalować w MS Office. Pokazujemy praktyczne działanie i zastosowanie ich funkcji. Zaczynamy od Excela

Workbook Manager

Po otworzeniu jednocześnie kilku plików Excela bardzo łatwo pogubić się w dużej liczbie arkuszy, które często mają takie same nazwy. W Excelu brakuje dobrego narzędzia, które ułatwiłoby zarządzanie nimi. Braki te uzupełnia dodatek Workbook Manager. Grupuje on otwarte pliki i arkusze w formie przejrzystego drzewa.

1. Po zainstalowaniu dodatku na wstążce pojawia się dodatkowa karta, a w lewej części ekranu okno z listą otwartych plików i zawartych w nich arkuszy. Aby włączyć bądź wyłączyć wyświetlanie dodatku wystarczy kliknąć na wstążce kartę AlleBits.com i użyć przycisku Workbook Manager.

Dzięki Workbook Managerowi funkcje zarządzania arkuszami, jak również wszystkie pliki i arkusze są bardzo łatwo dostępne

Dzięki Workbook Managerowi funkcje zarządzania arkuszami, jak również wszystkie pliki i arkusze są bardzo łatwo dostępne

2. Kliknięcie wyświetlonego na liście arkusza spowoduje jego automatyczne wyświetlenie na ekranie. Dodatek ułatwia tworzenie nowych arkuszy i kasowanie istniejących. Po użyciu prawego przycisku myszy rozwinie się menu kontekstowe. Jeżeli wybierzesz z niego New będziesz mógł stworzyć nowy plik, dodać arkusz do istniejącego, wstawić kartę z wykresem czy makrami. Korzystając z polecenia Open otworzysz spis ostatnio edytowanych plików. Korzystając z poleceń menu kontekstowego i paska górnego możesz zamykać i kasować arkusze, ukrywać je i zmieniać im nazwy, sortować. Szybko wydrukujesz wybrany arkusz i skonfigurujesz właściwości wyświetlania stron. Wszystkie funkcje są pod ręką.

3. Menedżer zajmuje sporą część ekranu co przeszkadza w pracy. Można go jednak zminimalizować do niewielkiego paska przy krawędzi ekranu. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk z niewielkimi strzałkami na jego belce. Jeżeli chcesz przeprowadzić jakąś operację, to zamiast rozwijać go kolejnym kliknięciem strzałek kliknij po prostu wyświetlaną nazwę. Po użyciu funkcji wystarczy kliknąć w obrębie arkusza, a dodatek sam zminimalizuje się do postaci paska. Okno dodatku może być wyświetlane z prawej bądź lewej strony ekranu. Wystarczy chwycić myszą jego belkę i przeciągnąć w kierunku niewielkiego prostokąta ze strzałką, który pojawi się po bokach arkusza.

Advanced Find and Replace

Jeżeli nie wystarcza ci funkcjonalność narzędzia do wyszukiwanie i zastępowania tekstu wbudowanego w Excela sięgnij po Advanced Find and Replace. Wtyczka ułatwia dostęp i przeszukiwanie wielu arkuszy, w przejrzysty sposób wyświetla ich układ. Pozwala analizować tekst w komentarzach, łączach czy formuły.

1. Kliknij przycisk Find and Replace na karcie Ablebits.com. Okno narzędzia do wyszukiwania zostanie wyświetlone z lewej strony. Frazę do wyszukiwania wpisz w pole Find what. Zaznacz poniżej w sekcji Look In, jakie elementy mają być przeszukiwane. Możesz ograniczyć operację do komentarzy, formuł czy łączy. Poniżej, w sekcji Match case określ sposób porównywania.

2. W drzewie po lewej zaznacz arkusz, który chcesz przeszukać. Może on być jeden bądź wszystkie. Nie można wybierać selektywnie. Po kliknięciu Find all wyniki poszukiwań z podziałem na pliki i arkusze zostaną wyświetlone na karcie Search results. Zaznaczając poszczególne elementy możesz je zamienić wartością umieszczoną w polu Replace with. Jeżeli klikniesz Replace zamienisz tylko aktywne zaznaczenie, gdy użyjesz przycisku Replace all zmodyfikujesz wszystkie odnalezione rekordy.

Listę kategorii jednostek, oferowaną przez Measurement Units Converter można dopasować do własnych wymagań

Listę kategorii jednostek, oferowaną przez Measurement Units Converter można dopasować do własnych wymagań

Measurement Units Converter

Cale, mile, fahrenheity, galony - te dziwne jednostki przyprawiają niejednokrotnie wiele osób o ból głowy. Łatwy dostęp do rynków na całym świecie, globalne przedsiębiorstwa, nieograniczony przepływ informacji powodują, z spotyka się je jednak coraz częściej. Measurement Units Converter ma za zadanie ułatwić przeliczanie i konwersję różnych jednostek wagi, powierzchni czy głośności. Ten dodatek do Excela ma wbudowanych ponad 200 jednostek podzielonych na 18 kategorii.

1. Zaznacz komórkę bądź zakres, który chcesz przekonwertować. Kliknij kartę Ablebits.com na wstążce. Narzędzie do konwersji działa na dwa sposoby. Możesz z niego korzystać za pomocą przycisków na wstążce bądź włączyć pasek boczny. Za pomocą listy Unit: w sekcji Data Management wybierz kategorię jednostek, odpowiednie jednostki (źródłową i docelową) wskaż na listach From: i To:. Po kliknięciu przycisku Convert range wartości pierwotne zostaną zastąpione przeliczonymi.

2. W podobny sposób operację przeprowadza się na pasku bocznym. Kategorię wskażesz na liście Units of measurement. W dolnej części, w pole Value możesz wpisać wartość do przeliczenia. Możesz oczywiście zaznaczyć w tym celu komórkę bądź ich zakres w arkuszu. Listy From i To służą do ustawienia jednostek. Aby zamienić wartości wystarczy kliknąć Convert. Jeżeli rozwiniesz listę obok tego przycisku i klikniesz Convert and add results as comment przeliczone wartości zostaną dodane do komórek w postaci komentarza. Convert only numbers. Zwróć uwagę, że jeżeli wybrana komórka zawiera jakąś wartość, to zostanie ona zmieniona, gdy zaznaczysz pustą komórkę, wartości do przeliczenia możesz wpisywać bezpośrednio w oknie. Dodatek posłuży wtedy jako kalkulator i nie będzie nic modyfikował w arkuszu.

Split Names

Split Names to wtyczka, która ułatwia dzielenie długich nazw umieszczonych w jednej komórce na fragmenty. Dedykowana jest do pracy z imionami i nazwiskami, rozpoznaje tytuły naukowe i dodawane do nazwisk przedrostki.

1. Kliknij na karcie Ablebits.com przycisk Split names. W polu Select source kolumn umieść zakres komórek do podziału. Klikając przycisk z prawej strony tego pola bekiesz mógł zaznaczyć obszar myszą. Zaznaczając pola wyboru poniżej określisz, z jaki elementów składają się dane w komórkach. Domyślnie jest to jedynie imię i nazwisko.

2. W pole Select destinantion wpisz adres lewej górnej komórki obszaru, w którym zostaną umieszczone dane po podziale. Kliknij przycisk Run.

Użycie Compare Spreadsheets to błyskawiczny sposób na wyszukanie różnic w dwóch arkuszach Excela

Użycie Compare Spreadsheets to błyskawiczny sposób na wyszukanie różnic w dwóch arkuszach Excela

Compare Spreadsheets

Compare Spreadsheets uwolni cię od żmudnego przeglądania i wyszukiwania różnic w pozornie identycznych arkuszach Excela. Za pomocą tego narzędzia szybko porównasz i zaznaczysz pojedyncze komórki i całe obszary, które je różnią. To nieoceniony pomocnik, jeżeli jesteś na przykład zmuszony przeglądać comiesięczne zestawienia czy pracujesz z plikami zawierającymi bardzo dużo rekordów.

1. Kliknij kartę Office Assistance i przycisk Find Differences w sekcji Compare Spreadsheets. Na ekranie pojawi się okno kreatora. Trzeba w nim wskazać dwa zestawy danych do porównania. Mogą to być zakresy komórek w tym samym arkuszu, dane w różnych arkuszach a nawet dane w różnych plikach. Zacznij od sekcji Left range. Najpierw klikając przycisk Browse wybierz plik. Jego nazwa pojawi się w polu Workbook. Następnie na liście Sheet ustaw pierwszy arkusz. Zakres komórek wpisz w pole Range. Jeżeli klikniesz przycisk Choose będziesz mógł go zaznaczyć myszą. Puste komórki zostaną automatycznie pominięte.

2. Powtórz kroki z poprzedniego punktu w sekcji Right range. Wskaż oczywiście drugi arkusz bądź zakres do porównania. Kliknij przycisk Next. Jeżeli przeszukujesz surowe dane warto wybrać opcję Do not align. Pozostaw również puste pole Skip identical rows or column. Prejdź do kolejnego kroku. Możesz tera zdecydować, czy chcesz porównywać zawarte w komórkach formuły, czy wartości, które są wyświetlane. Odpowiednią opcję wybierz z listy. Zaznacz też poniżej, czy chcesz porównywać całą zawartość (Match case) czy na przykład tylko formatowanie (Match cells format). Kliknij Next.

3. Jeżeli masz ochotę możesz określić własny sposób formatowania komórek, które zostały skasowane, zmodyfikowane bądź dodane. Zrobisz to za pomocą list po prawej stronie okna. Możesz zmieniać tło i obramowanie wyróżnienia. W kolejnym oknie kliknij Finish, by rozpocząć pracę