Wtyczki do Firefoksa

Mozilla udowadnia, że społeczność Open Source może zagrozić takiemu potentatowi, jak Microsoft, w którym nad Internet Explorerem pracuje podobno tysiąc osób. Jak widać, zdolnych i zmotywowanych ludzi nigdzie nie brakuje.


Mozilla udowadnia, że społeczność Open Source może zagrozić takiemu potentatowi, jak Microsoft, w którym nad Internet Explorerem pracuje podobno tysiąc osób. Jak widać, zdolnych i zmotywowanych ludzi nigdzie nie brakuje.

Mozilla Firefox zyskuje ostatnio sporą popularność. Zachowuje funkcjonalność interpretacyjną Mozilli, a jest jej "lekką" wersją, przeznaczoną dla osób, które korzystają wyłącznie z przeglądarki albo obsługę poczty czy grup dyskusyjnych powierzają innym programom, jak Outlook, The Bat czy 40tude Dialog. Inna sprawa, że rodzimy program pocztowy Mozilli, Thunderbird, jest w tej chwili aplikacją, której nie powstydziłaby się żadna firma. Nietrudno zauważyć, że Mozilla i OpenOffice są obecnie "kołem zamachowym" ruchu open source, dzięki któremu zwykły posiadacz komputera może się zaopatrzyć w wysokiej nierzadko klasy oprogramowanie, które zaspokoi potrzeby ogromnej większości użytkowników, zarówno w Windows, jak w Linuksie. Otwarty interfejs programów spod znaku Mozilli pozwala tworzyć dla nich rozszerzenia (extensions), które zwiększają funkcjonalność podstawowych aplikacji - intensywnie wykorzystują to programiści, którzy dostarczyli już ponad 50 (stan na 8 września) mniej czy bardziej przydatnych wtyczek.

Wtyczki do Firefoksa

W oknie Extensions można usunąć lub zaktualizowć zainstalowane rozszerzenia

W menu przeglądarki znajduje się polecenie Tools | Extensions, które wywołuje okno dialogowe Extensions, zawierające listę zainstalowanych rozszerzeń. Po wskazaniu wtyczki i kliknięciu przycisku Update można zaktualizować wtyczkę, jeśli na serwerze jest dostępna nowa wersja. Przycisk Uninstall służy do usunięcia wtyczki, przy czym ostateczne odinstalowanie wymaga ponownego uruchomienia programu. Ikony po prawej stronie wyświetlają opcje, informacje oraz stronę rozszerzenia w Internecie. Odsyłacz Get More Extensions prowadzi na stronę Mozilla Update: Extensions, skąd można pobierać nowe rozszerzenia, pogrupowane w kategorie. Przycisk Install przy nazwie wtyczki pozwala pobrać plik z rozszerzeniem .xpi.

Sage 1.2.2

Sage to prosty w obsłudze i efektywnie działający czytnik kanałów informacyjnych w formacie RSS. Najprościej jest przeciągnąć ikonę ze znaczkiem XML na listę abonowanych kanałów, ale można też dodać wpis ręcznie.

Wtyczki do Firefoksa

Sage 1.2.2

Lista wiadomości jest aktualizowana po kliknięciu nazwy kanału, natomiast kliknięcie wiadomości powoduje wczytanie jej do przeglądarki. W ustawieniach można ustalić częstotliwość odświeżania, sortowanie i sposób renderowania. Z kolei polecenie Manager Feed List w menu Options umożliwia dokładne opisanie i ułożenie kanałów, jeśli domyślny nam nie odpowiada, np. uporządkowanie w oddzielnych folderach, oddzielenie separatorami, posortowanie według dostępnych kolumn.

Sage obsługuje również import i eksport baz danych RSS w XML-owym formacie OMPL, który pozwala przenosić zbiory kanałów między różnymi czytnikami RSS - praktycznie wszystkie liczące się obsługują OPML.

Download Sort 2.5

Wtyczki do Firefoksa

Download Sort 2.5

Zadaniem rozszerzenia jest indywidualizacja pobierania rozmaitych plików z Sieci, przede wszystkim archiwów instalacyjnych czy plików z multimediami. Po zainstalowaniu i restarcie należy uruchomić okno Extensions i kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę wtyczki, wybrać Options i w oknie Settings for Download Sort zdefiniować rozszerzenia, które zamierzamy pobierać do indywidualnie określonych folderów. Można też określić podkatalogi związane z rozszerzeniem pliku czy domeną serwisu. Po zapisaniu definicji wystarczy kliknąć przycisk Add/Update.

Download przyda się niewątpliwie pobierającym dużo materiału, który warto kategoryzować.

Niestety, wtyczka działa chimerycznie, czego dowodzą też dyskusje na jej stronie internetowej - trudno dociec przyczyn i każdy powinien wypróbować jej działanie we własnym systemie.

OpenBook 1.0

Wtyczki do Firefoksa

OpenBook 1.0

Działanie tej banalnie nieskomplikowanej wtyczki sprowadza się do jednej funkcji - dodając wczytaną stronę internetową do zakładek (Bookmarks | Bookmark This Page), otwieramy okno dialogowe Add Bookmark z rozwiniętą listą folderów z zakładkami. Bez wtyczki lista jest zwinięta i wymaga kliknięcia małego przycisku Show all the bookmarks folders.

Nie wiadomo, dlaczego akurat programiści Firefoksa zapomnieli o tym przydatnym drobiazgu, a niewątpliwie OpenBook przyda się tym, którzy lubią sobie jak najlepiej zorganizować środowisko pracy. Wtyczka będzie działać dopiero po restarcie przeglądarki.

Autohide 0.9.5

Wtyczki do Firefoksa

Autohide 0.9.5

Wtyczka umożliwia skonfigurowanie widoku pełnego ekranu, wyświetlanego po naciśnięciu klawisza [F11]. Po zainstalowaniu i restarcie przeglądarki, w oknie Extensions należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję Autohide i zaznaczyć poszczególne opcje, np. wyświetlanie paska stanu i paska menu, pokazywanie paska z podręcznymi zakładkami, otwieranie nowych okien w wersji pełnoekranowej. Można też zaznaczyć opcję pokazywania zawsze wybranych elementów interfejsu przeglądarki. To bardzo wygodne narzędzie, pozwalające wybrać rozsądny kompromis między domyślnymi ustawieniami przeglądarki a indywidualnymi potrzebami użytkownika.

FirefoxView 0.31

Wtyczki do Firefoksa

FirefoxView 0.31

Wtyczka jest przeznaczona dla roztargnionych użytkowników, którzy przestawiają się właśnie z Internet Explorera na Firefoksa, ale od czasu do czasu ulegają starym nawykom. Po zainstalowaniu rozszerzenia i restarcie przeglądarki w opcjach wtyczki znajdziemy narzędzie do zainstalowania polecenia w menu kontekstowym myszy Internet Explorera - wystarczy potem wybrać to polecenie (View This Page In Firefox), aby oglądana strona, omyłkowo otwarta w Internet Explorerze, została otwarta właśnie w Firefoksie. Polecenie to można w dowolnej chwili usunąć z menu IE, sięgając ponownie do opcji Firefox View i klikając przycisk Uninstall.

Image Toolbar 0.4

Wtyczki do Firefoksa

Image Toolbar 0.4

Wtyczka daje szybki dostęp do kilku podstawowych operacji związanych z grafikami oglądanymi na stronach WWW . Wystarczy przesunąć kursor myszy nad ilustrację, aby ukazał się pasek narzędzi z przyciskami.

W opcjach wtyczki, w oknie Extensions, można ustalić czas reakcji w milisekundach, zestaw przycisków z poleceniami, minimalną wielkość grafiki, na którą będzie reagować rozszerzenie, położenie paska na ilustracji, a także domyślny folder na grafiki. Gdy ilustracja jest jednocześnie odsyłaczem, można wybrać domyślnie kopiowanie ilustracji lub kopiowanie adresu internetowego - klawisz [Ctrl] odwraca działanie danego przycisku.

Autofill 0.2

Wtyczki do Firefoksa

Autofill 0.2

Rozszerzenie automatycznie wypełnia standardowe elementy formularzy, spotykanych często na stronach internetowych. Sam autor mówi, że po przejściu na Firefoksa zabrakło mu funkcji autowypełniania dostępnej we wtyczce Gogle Toolbar do Internet Explorera - Autofill przynajmniej częściowo wypełnia tę lukę.

W opcjach wtyczki znajduje się narzędzie do tworzenie dowolnej liczby profili, które wypełnia się danymi teleadresowymi.

Można też wprowadzić dane dotyczące karty kredytowej, oczywiście zabezpieczone hasłem przed postronnymi osobami. Należy jednak unikać polskich liter.

Mozilla Calendar 0.8

Wtyczki do Firefoksa

Mozilla Calendar 0.8

Rolę łatwego i wygodnego w obsłudze kalendarza spełnia Mozilla Calendar. Rozszerzenie pozwala rejestrować zdarzenia i zadania do wykonania. Użytkownik może tworzyć wiele odrębnych kalendarzy. W każdym dostępne są rozmaite widoki (dzienny, tygodniowy, miesięczny), można też określić czasowy zakres widocznych wpisów. Zdarzenia mogą być jednorazowe lub powtarzalne, z zaznaczoną poufnością i alarmem. Bazy danych można eksportować i importować w standardowych formatach, jak vCalendar, iCalendar, RDS, XML, RTF czy HTML, a pliki drukować i publikować w Internecie. Opcje pozwalają ustawić wiele domyślnych parametrów działania kalendarza.