Wtyczki do Worda

Z wtyczek słynie przeglądarka Firefox. Te praktyczne rozszerzenia to jednak nie tylko jego domena. Przydatne dodatki tworzone są do wielu różnych programów. Można je zainstalować nawet w Wordzie, Excelu czy Outlooku. Choć liczba rozszerzeń dla MS Office nie jest tak obszerna to oferują one wiele ciekawych i przydatnych funkcji. Poznaj praktyczne działanie dodatków do Worda.


Microsoft Word nie jest tak bogaty w rozszerzenia, jak Oultook czy Excel, daleko mu tym bardziej do Firefoksa ale także i ten program można wzbogacić o dodatkowe funkcje i narzędzia. Niektóre dodatki do MS Worda to prawie oddzielne programy. Poznaj praktyczne zastosowanie plug-inów tworzonych z myślą o edytorze MS Office.

Office Tab

Praca na kartach, otwieranie w nich nowych stron czy plików to nie tylko domena przeglądarek. Ten sposób obsługi usprawnia bardzo pracę dlatego znalazł swoje miejsce również w innych programach. Programy Office nie mają domyślnie wbudowanej tej funkcji ale problem rozwiązuje dodatek Office Tab.

Zobacz również:

  • Excel staje się e-sportem. Tak, chodzi o arkusz kalkulacyjny
  • Outlook się zmienił - możesz w nim korzystać z Gmaila. A to nie wszystko

1. Po instalacji wtyczki, podczas jej pierwszego uruchomienia na ekranie pojawia się okno konfiguracyjne. Większość domyślnych ustawień nie wymaga modyfikacji, warto jedynie wyłączyć wyświetlanie paska, gdy otwarty jest jedynie jeden plik. To zaoszczędzi miejsce na ekranie. Kliknij sekcję Tabs for Excel i kartę General & Position. Zaznacz opcję Hide Tab Bar while there is one tab. Jeżeli chcesz dodatkowo wyświetlać informacje o otwartych plikach na systemowym pasku zadań kliknij Display all Windows in the Taskbar.

Wtyczki do Worda

Podstawowa wersja Office Tab obsługuje Worda, Excela I PowerPointa, Enterprise współpracuje również z Accesem, Publisherem czy Projectem

2. Wtyczka daje możliwość wyboru miejsca wyświetlania zakładek. Domyślnie umieszczone są one u góry, nad aktywnym dokumentem. Nic nie stoi jedna na przeszkodzie, by znalazły się u dołu ekranu, z jego prawej bądź lewej strony. Odpowiednie ustawienie wybiera się z listy Select Tab Bar position u dołu okna. Wygląda zakładek dopasujesz zaś na karcie Style and Color. Masz tu możliwość ustawienia szerokości kart, ich koloru czy używanych czcionek. Sekcja Tab style oferuje możliwość wybrania jednego ze wstępnie zdefiniowanych styli kart. Lista Select Tab style zawiera jedenaście pozycji.

3. Podobną konfigurację przeprowadź dla pozostałych programów. Wystarczy kliknąć grupy Tabs for Word i Tabs fo PowerPoint z lewej strony okna. Office Tab obsługuje trzy programy MS Office, Wersja Office Tab Enterprise siedem. Kliknij przycisk OK by zamknąć okno konfiguracyjne i Uruchom program Office. Klikając prawym przyciskiem myszy na pasku kart możesz przeprowadzać podstawowe operacje na plikach i kartach - tworzyć nowe, zapisywać istniejące, zmieniać kolejność i nazwę, otwierać zawierający je katalog czy blokować. Dwukrotne kliknięcie karty lewym przyciskiem myszy bądź jednokrotne środkowym zamyka ją. Dwukrotne kliknięcie paska tworzy nową kartę.

Wtyczki do Worda

Checker pozwala zarządzać hiperłączami i wykrywać w dokumencie uszkodzone linki

Document Hyperlink Checker

Document Hyperlink Checker sprawdzi się wszędzie tam, gdzie użytkownik tworzy rozbudowane, uzupełniane wieloma różnymi elementami dokumenty. Pozwala opanować pokaźnych rozmiarów pliki, w których zamieszczono wiele odwołań do zewnętrznych danych czy łączy pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu. Umożliwia łatwą nawigację, zarządzanie linkami i weryfikowanie ich odwołań.

1. Po zainstalowaniu dodatku i uruchomieniu Worda, kliknij kartę Ablebits.com na wstążce. Użyj przycisku Hyperlink Checker for Word. Na ekranie zobaczysz okno konfiguracyjne wtyczki. Może być ono puste mimo, że w otwartym dokumencie znajdują się hiperłącza. Aby wyświetlić wszystkie linki użyj przycisku Show all.

2. Jeżeli chcesz przefiltrować łącza do pewnego zakresu dokumentów odpowiednie parametry ustawisz w sekcji Page range. Do wyboru masz cały dokument, zakres stron, który wpisuje się w pola u dołu sekcji, aktywną stronę bądź jedynie zaznaczenie. Po przefiltrowaniu łączy może sprawdzić ich integralność. Kliknij w tym celu przycisk Suspicious. W oknie pozostaną jedynie te hiperłącza, które prowadzą do nikąd bądź zostały z różnych powodów uznane przez wtyczkę za uszkodzone.

Wtyczki do Worda

Za pomocą Barcodeworks można przygotować kody paskowe ułatwiające katalogowanie różnych rzeczy

Barcodeworks

Barcodeworks to dodatek umożliwiający generowanie kodów paskowych w standardzie EAN. Przyda się wszędzie tam, gdzie trzeba zapisywać z pomocą takiego kodu różne informacje.

1. Zainstaluj dodatek i uruchom Worda. Kliknij kartę Dodatki. Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma się pojawić kod. Aby stworzyć kod paskowy wywołaj na ekran okno dialogowe wtyczki. Kliknij w tym celu przycisk Barcode dialog w sekcji Polecenia menu. Standard kodu paskowego określisz wybierając odpowiedni kartę EAN bądź ITF. Standard EAN obejmuje wersję ośmio i trzynastocyfrową.

2. Zapisz kod w postaci cyfr. Jeżeli nie znasz wartości kontrolnej użyj przycisku Calculate check digit Za pomocą pól w dolnej części okna określisz wielkość kodu, który zostanie wstawiony do dokumentu. Przejdź na kartę Settings, by zmodyfikować używaną czcionkę. Wróć na kartę EAN i kliknij przycisk Insert.

Wtyczki do Worda

Microsoft Mathematics przekształca Worda w prosty program matematyczny, który potrafi generować formuły matematyczne, obliczać równania i rysować wykresy funkcji

Microsoft Mathematics

Microsoft Mathematics to wtyczka, która umożliwia nie tylko tworzenie i edycję rozbudowanych formuł matematycznych, to dodatek, który przekształca Worda w prosty program matematyczny. Za pomocą tej wtyczki można rozwiązywać równania i rysować w dokumentach wykresy funkcji.

1. Wszystkie funkcje jakie oferuje dodatek zostały umieszczone na karcie Mathematics. Do tworzenia i edytowania formuł możesz użyć klawiatury bądź myszy. Wprowadzanie równań za pomocą klawiatury jest szybsze, tym bardziej że matematyczna autokorekta, która przekształca wpisywane symbole w profesjonalnie wyglądające równanie działa bardzo dobrze. Metoda ta nie pozwala jednak używać zaawansowanych symboli i tworzyć skomplikowanych równań. To możesz osiągną jedynie za pomocą myszy. Wystarczy kliknąć odpowiednią kategorię na pasku i wybrać pożądany element.

2. Aby obliczyć pierwiastki równania należy je zaznaczyć, a następnie rozwinąć listę ukrytą pod przyciskiem Compute i wybrać odpowiednie polecenie w zależności od rodzaju funkcji. Możesz przeprowadzać operacje na macierzach, obliczać całki, różniczkować czy wykonywać najprostsze działania matematyczne, jak za pomocą kalkulatora. Aby na przykład wyliczyć niewiadomą x z równania kwadratowego kliknij Solve. Wynik wraz z warunkami brzegowymi zostanie umieszczony w dokumencie.

3. Funkcje można także rysować. Odpowiednie opcje kryją się pod przyciskiem Graph. Za ich pomocą możesz rysować wykresy dwu i trójwymiarowe, umieszczać na nich pojedyncze bądź wielokrotne zmienne, kreślić obszary nierówności. Zaznacz po prostu równanie i kliknij na przykład polecenie Plot In 2D


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: