Wybór numeru użytkownika

Czy jest możliwość wyboru numeru użytkownika z innej strefy niż 42?

Jeżeli chodzi o strefę numeracyjną: może być to dowolna strefa zlokalizowana na terytorium Polski.


Zobacz również