Wybuchowe baterie w komórkach

Nokia przestrzegła przed instalowaniem w firmowych produktach Nokii nieoryginalnych akumulatorów, które mogą spowodować wybuch i zniszczenie każdego telefonu komórkowego. Do takiej sytuacji doszło niedawno w Holandii, gdzie wybuch akumulatora spowodował całkowite zniszczenie telefonu Nokia 7210.

Nokia stanowczo potwierdziła, że pojawiające się od kilku miesięcy doniesienia o wybuchach telefonów komórkowych, skutkujących uszkodzeniem nie tylko samej baterii, ale i całego telefonu, były spowodowane używaniem niewłaściwych baterii. Wszystkie zbadane przez Nokię przypadki wybuchających telefonów były związane używaniem nieoryginalnych akumulatorów, dostarczanych przez nieautoryzowane firmy.

Przyczyną zgłaszanych przypadków było wewnętrzne krótkie zwarcie, które może wynikać z wadliwej lub niedostatecznej kontroli procesu produkcyjnego albo obu tych czynników łącznie. Oryginalne baterie i ładowarki Nokia są projektowane i wytwarzane zgodnie z zachowaniem surowych zasadami bezpieczeństwa i jakości. Są to między innymi ściśle określone wymagania w zakresie materiałów i izolacji stosowanych w bateriach, a także procedury ciągłej kontroli produkcji oraz intensywne testy produktów.

Używanie produktów gorszej jakości i tańszych może prowadzić do takich sytuacji. Najlepiej można się przed nimi uchronić, stosując wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Nokia, kupowane u autoryzowanego lub innego godnego zaufania sprzedawcy. Dbając o markę telefonów znaku towarowego Nokia, firma apeluje o pomoc w ujawnieniu źródła takich produktów oraz ściganiu dystrybutorów zajmujących się sprzedażą podrabianych podzespołów.

Firma zadeklarowała chęć współpracy z urzędami i organami ścigania przy wykorzystaniu środków prawnych przeciwko osobom, które sprzedają i rozpowszechniają złej jakości akcesoria do telefonów komórkowych.


Zobacz również