Wydajniej, szybciej, dokładniej

Umiejętność posługiwania się komputerem to także bezwzrokowe pisanie na klawiaturze.


Umiejętność posługiwania się komputerem jest równie ważnym kryterium stosowanym przy zatrudnianiu pracownika, co znajomość języka obcego. Dlatego, jeżeli chcesz wypaść bardzo dobrze, poświęć trochę czasu na naukę bezwzrokowego pisania na klawiaturze. Nie musisz się przy tym ruszać z domu ani szukać specjalistycznego kursu. Wystarczy, że sięgniesz po odpowiedni program.

Poniżej przedstawiamy dwie aplikacje, z których każda prezentuje wysoki poziom zapewniający osiągnięcie dobrych efektów nauki. Ponieważ oba podobały się nam w równym stopniu, nie porównujemy ich, a ocenę pozostawiamy zainteresowanym.

Accu Type 4

Program pracuje w systemach Windows 3.1x/95/98/NT. Uczy pisania od podstaw. Zaczyna od dokładnego i popartego przykładami objaśnienia układu klawiatury, podaje optymalny sposób ułożenia dłoni i palców. Zadania praktyczne zostały podzielone na pięć części: naukę pisania bezwzrokowego w 20 poziomach zaawansowania, ćwiczenia rozwijające prędkość pisania, ćwiczenia w pisaniu ze słuchu, testy sprawdzające nabyte umiejętności oraz prostą grę wyostrzającą refleks o nazwie Dywersja, pomagającą utrwalić układ klawiatury.

Wydajniej, szybciej, dokładniej
Należy zwrócić szczególną uwagę na naukę pisania ze słuchu, czyli dyktando, gdyż nieczęsto spotyka się tę funkcję w konkurencyjnych programach. Nie musimy przekonywać, że poprawność ortograficzna jest bardzo ważną umiejętnością.

Wydajniej, szybciej, dokładniej
Accu Type 4 uwzględnia dwa typy klawiatur, klawiaturę komputera biurkowego oraz klawiaturę notebooka, co umożliwi osiągnięcie pożądanych efektów bez względu na rodzaj urządzenia. Niestety, nie uwzględniono trzeciej grupy klawiatur, tzw. "łamanychŢ lub ergonomicznych.

Program jest wyposażony w moduł administracyjny, pozwalający na kontrolę postępów wielu uczniów, generowanie raportów i wykresów (program może pracować także w trybie sieciowym w zależności od wykupionej licencji).

Z Accu Type 4 pracuje się bardzo przyjemnie i, co najważniejsze, efektywnie. Palcówki i dyktanda szybko podnoszą poziom umiejętności ucznia.

Type 98

Wydajniej, szybciej, dokładniej
Program przeznaczony do pracy w systemie Windows 95/98. Szczególny nacisk położono w nim na przepisywanie tekstu wyświetlanego na ekranie. Nie zajęto się natomiast problemem pisania ze słuchu. Naukę należy rozpocząć od przejrzenia poradnika zawierającego ilustrowane pouczenia na temat ergonomii pracy przy komputerze.

Użytkownik aplikacji ma do dyspozycji 24 lekcje (palcówki i przepisywa-nie tekstów, również obcojęzycznych).

Dużą zaletą jest demonstracja w czasie rzeczywistym ułożenia na klawiaturze dłoni i palców wirtualnej sekretarki, co jest bardzo pomocne, zwłaszcza w początkowym stadium nauki.

Wydajniej, szybciej, dokładniej
Niestety, program nie uwzględnia klawiatur ergonomicznych ani klawiatur komputerów przenośnych. Użytkownik może sprawdzić swoje umiejętności nie tylko w oferowanych przez program kilkunastu zróżnicowanych tematycznie testach, ale także w trzech bardzo atrakcyjnych grach (Frogger, EXterminacja i City). Aby np. przejść do następnej planszy żołnierzem lub wykonać skok żabką, należy w ograniczonym czasie poprawnie wpisać podane zdanie. Można też sprawdzić refleks i spostrzegawczość, niszcząc spadające bomby przez naciskanie klawiszy z odpowiednimi znakami.

Istnieje możliwość dołączenia do programu własnych testów z dysku oraz wglądu w szczegółowe informacje o postępach w nauce.

Co wybrać

Trudno sugerować wybór jednego z przedstawionych programów, zwłaszcza że każdy z nich oferuje nieco odmienny sposób nauczania. Wydaje się, że gdyby nawet kupić oba programy, to i tak będzie to korzystniejsze finansowo i czasowo niż udział w kursie maszynopisania.