Wydajność na żądanie

Kup teraz - zapłać później, to nowa oferta Hewlett-Packarda dotycząca serwerów unixowych.

Nowa oferta Hewlett-Packarda umożliwia klientom firmy nabywanie wieloprocesorowych unixowych serwerów w cenie rozwiązań jednoprocesorowych. Za dodatkowe procesory klienci będą mogli zapłacić później, z chwilą ich faktycznego wykorzystania (aktywowania). Celem tej promocji jest umożliwienie firmom, będącym dopiero w fazie rozwoju, budowanie komputerowej bazy sprzętowej proporcjonalnie do ich potrzeb i możliwości finansowych. Akcja HP "Wydajność na Żądanie" jest bardzo podobna do inicjatywy Suna - największego konkurenta Hewlett-Packarda na rynku serwerów.

Obie firmy zastosowały w swoich działaniach odmienną politykę cenową. Sun, w chwili gdy klient nabywa sprzęt, pobiera stosunkowo niewielką opłatę za każdy dodatkowy, lecz nieaktywny procesor. HP natomiast, za takie nadmiarowe moce drzemiące w swoich serwerach, wyznaczył cenę w wysokości 100-150 USD miesięcznie (za każdy dodatkowy procesor).

Promocją objęte są średniej i wyższej klasy unixowe serwery HP, mogące wykorzystywać 4-32 procesorów RISC. Koszty "aktywowania" każdej z dodatkowych jednostek obliczeniowych, w zależności od modelu serwera, wynoszą 5-25 tys. USD.

Więcej informacji: www.news.com