Wydanie naprawdę ekstra

Niemal rok temu pisaliśmy żartobliwie o pakiecie językowym Angielski z Cambridge, wydanym przez Young Digital Poland, jako "ósemce ze sternikiem", nawiązując do tego, ze opiera się na materiałach Cambridge University Press i konkuruje z oksfordzkim Macmillanem, Kurs został przez ten rok zauważalnie wzbogacony i uatrakcyjniony.

Dla przypomnienia, Angielski z Cambridge jest pełnym kursem językowym, który przygotowuje do egzaminów Cambridge - KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test) i stanowi krok do FCE (First Certificate in English) - dodatkową atrakcją jest to, że kurs jest skorelowany z zaleceniami Rady Europy (poziom europejski A1/A2, B1 i B2). Zawiera poziomy Beginner, Pre-intermediate, Intermediate, czyli uwzględnia potrzeby osób początkujących i średnio zaawansowanych.

Autorzy kursu posłużyli się formatem Macromedia Flash, za pomocą którego zbudowany jest interfejs. Technika ta jest wprawdzie nieco ociężała, ale daje programistom duże możliwości, powiększające się z każdą nową wersją narzędzi Macromedia. Jednak wydaje się, że podane minimalne wymagania techniczne rzeczywiście mają tylko orientacyjny charakter i przyda się każdy kolejny megaherc procesora i megabajt pamięci.

Kurs rozwija tradycyjny zestaw sprawności językowych, znanych w metodologii nauczania jako mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Zasób słownictwa obejmuje już 6500 jednostek leksykalnych (poprzednio 5000). Udźwiękowienie słowniczków i gramatyki dodatkowo ułatwia zapamiętywanie słownictwa i klisz zdaniowych.

Warto wskazać ciekawe i wartościowe novum, jakim jest dodanie płyt audio, które można uruchamiać w dowolnym odtwarzaczu - zawierają one dźwiękowy materiał kursu, którego możemy słuchać, nie siedząc przy komputerze, np. z samochodzie. Sprzyja to osłuchaniu się z melodią języka i zapamiętywaniu słownictwa i fraz.

Istotną nowością jest inteligentny system powtarzania materiału - testy diagnostyczne pozwalają programowi wskazać obszary tematyczne wymagające powtórki i dalszych ćwiczeń (w tym konkretne lekcje), ale wymienia on również te, które można pominąć, gdyż ich materiał został opanowany.

W obecnej wersji wprowadzono specjalne strony oceny wymowy - po wysłuchaniu oryginalnej wersji nagrania można zarejestrować własną wymowę, a komputer ocenia jej poprawność. Może także samodzielnie utworzyć zdanie lub frazę z zamiarem doskonalenia ich wymowy - służy do tego program narzędziowy Speech analysis. Wszystkie dialogi i konwersacje zostały wzbogacone o system oceny mowy.

Pojawiło się też sporo drobniejszych uzupełnień, wprowadzonych na podstawie doświadczeń z funkcjonowania poprzedniej wersji programu.

Z kursem jest skorelowany serwis językowy w Internecie, który zawiera powiększaną stale bazę materiałów językowych i buduje okołokursową społeczność. Zainteresowani mogą się też zapoznać z kilkoma lekcjami online, odpowiadającymi wersji "pudełkowej".

Cena: 399 zł.

Informacje: http://www.ydp.com.pl