Wydarzenia roku

Najważniejszym ubiegłorocznym wydarzeniem dla Polski było zakończenie negocjacji w sprawie naszego członkostwa w Unii Europejskiej - uważa tak 60% Polaków.

Jak wynika z badań CBOS, następnym co do ważności wydarzeniem była wizyta papieża - wymieniło ją 18% ankietowanych. Dla 3% osób najważniejsze były wybory samorządowe, a dla 2% różne wydarzenia sportowe. Po jednym procencie respondentów za najważniejsze uznało: rozszerzenie NATO, rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sprzętu dla armii, pozytywne lub neutralne wydarzenia gospodarcze (obniżenie inflacji, stabilizacja gospodarcza, uchwalenie budżetu na 2003 rok) oraz negatywne wydarzenia gospodarcze (bezrobocie, wyprzedaż zakładów pracy).

20% ankietowanych nie wymieniło żadnego wydarzenia: 17% było niezdecydowanych, a dla 3% nie wydarzyło się w ubiegłym roku nic ważnego.

W podobnym badaniu przeprowadzonym przez CBOS dwa lata temu większość ankietowanych za najważniejsze wydarzenia uznała wybory prezydenckie i negocjacje akcesyjne z UE, a rok temu - wybory do parlamentu i zmianę rządu.

CBOS pytał Polaków również o najważniejsze wydarzenia na świecie w 2002 r. 12% respondentów wskazało na sprawę Iraku, a 11% na zamachy terrorystyczne i walkę z terroryzmem. 8% za najistotniejsze uznało zakończenie negocjacji w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej, 4% wojnę w Afganistanie i obalenie rządów talibów, po 3% rocznicę zamachu na World Trade Center, zamach na teatr w Moskwie, rozbrojenie i utrzymanie pokoju oraz konflikt na Bliskim Wschodzie. 2% ankietowanych wymieniło działalność papieża. Aż połowa badanych nie wymieniła żadnego wydarzenia.