Wydarzenia roku 2003

Zdaniem ponad połowy Polaków najważniejszymi wydarzeniami ubiegłego roku było w Polsce referendum i negocjacje unijne, zaś na świecie wojna z Irakiem i schwytanie Saddama Husajna – wynika z sondażu CBOS.

58% respondentów CBOS za najważniejsze w ubiegłym roku uznało wydarzenia związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, zwłaszcza referendum i dyskusję o traktacie nicejskim. Zdaniem 8% najważniejszy był udział Polaków w działaniach wojennych w Iraku, a 3% - afera Rywina.

2% za najistotniejsze wydarzenia 2003 roku uważa ogólnie korupcję i afery, podobny odsetek – 25-lecie pontyfikatu i działalność papieża, po 1% - sytuację w ochronie zdrowia, strajki rolników i kolejarzy, wypadek rządowego śmigłowca. Również po 1% respondentów wskazywało na wydarzenia sportowe – eliminacje do Mistrzostw Europy w piłce nożnej i sukcesy polskich siatkarek.

Zdaniem 7% ankietowanych w ubiegłym roku w Polsce nie było żadnego zdarzenia, które można by uznać za najważniejsze, a 23% nie potrafiło podjąć decyzji.

Na świecie, według 55% ankietowanych, najważniejsza w ubiegłym roku była wojna z Irakiem i schwytanie Saddama Husajna. Dla 8% największe znaczenie miała walka z terroryzmem, dla 3% rozszerzenie Unii Europejskiej, a dla 2% działalność papieża. Po 1% respondentów wskazało epidemię SARS i trzęsienie ziemi w Iranie. Zdaniem 3% w ogóle nie było „najważniejszego wydarzenia”, a 30% nie miało zdania.

W 2002 roku Polacy za najważniejsze uznali zakończenie negocjacji w sprawie członkowstwa Polski w UE oraz wizytę papieża. Zaś na świecie - zamachy terrorystyczne i sprawa Iraku (http://www.cxo.pl/news/51141.html ).

W tegorocznej edycji badania uczestniczyło ponad tysiąc dorosłych Polaków, ankieta miała charakter otwarty, czyli respondenci sami wymieniali wydarzenia, bez żadnej sugestii ze strony ankieterów.