Wydatki na IT: będzie wzrost

Według IDC, wydatki na informatykę na świecie wyniosły w 2002 roku 850 mld USD, do 2007 roku powinny zaś osiągnąć poziom 1,1 biliona, zwiększając się ze średnią roczną stopą wzrostu 5,4%.

Najwięcej wydawać będą przedsiębiorstwa sektora wytwórczego i bankowego, średnio odpowiednio 13% i 12% wszystkich wydatków na informatykę.

Inicjatywy związane z e-government na całym świecie spowodują wzrost wydatków sektora rządowego na IT do 126 mld USD, a więc w tempie średnio 7,1% rocznie.

Wydatki na oprogramowanie powinny wzrosnąć do 185,6 mld USD w 2007 roku, wydatki na sprzęt - do 373,7 mld USD a usługi IT do 366 mld USD.