Wydatki na IT w USA: zimna krew CIO's

300 amerykańskich CIO wypowiedziało się w ankiecie magazynu CIO Insight, dzieląc się swoimi prognozami na temat br. Uśredniona prognoza powstała na bazie tych ankiet to 0,2-proc. spadek wydatków na IT w amerykańskim sektorze prywatnym. To najbardziej ostrożna prognoza dynamiki wydatków na IT z najważniejszych opublikowanych dotychczas.

Nie wszystkie oczywiście kategorie wydatków na informatykę mają odczuć spadek zakupów. Na przykład średnio 20% wzrośnie w porównaniu z rokiem ub. wielkość wydatków związanych z usługami i wdrożeniami oprogramowania open source. Ponadto, 19-proc. wzrost spodziewany jest w przypadku sieciowych rozwiązań bezprzewodowych. Z ankiet wynika także, że nastąpić powinien 13-proc. wzrost zakupów pakietów aplikacji e-businessowych.

Z kolei 13-proc. spadek zakupów powinni odczuć solidarnie dostawcy sprzętu sieciowego oraz oprogramowania bazodanowego i narzędzi programistycznych. Nieco mniejszy spadek zamówień ze strony amerykańskich firm powinien dotknąć dostawców sprzętu i integratorów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Im dalej w przyszłość, tym większy jest optymizm CIO. Uśredniona prognoza dla roku 2004 każe oczekiwać 4,4-proc. wzrostu wydatków na informatykę.

E-Marketer zestawił dostępne na ten rok prognozy dotyczące dynamiki wydatków na IT w roku bieżącym. Yankee Group opublikowało w styczniu prognozę 11,5-proc. wzrostu, Forrester Research jeszcze w październiku ub. roku przewidywał 5,4% wzrost, EITO (Europeean Information Technology Observatory) przewiduje 5-proc. wzrost, IDC - 4,4-proc., Aberdeen - 3,6-proc., a Giga - wzrost rzędu 2% do 4% (prognoza jeszcze z września 2002). Jak więc łacno widać, najmniej optymistyczni jeśli chodzi o tegoroczne wydatki są sami zainteresowani.