Wydatki na naukę: zalecenia Komisji

Komisja Europejska przyjęła raport-marszrutę dla rozwoju badań naukowych w krajach Unii do 2010 roku. Potrzebny jest wzrost nakładów na naukę, lepsza koordynacja polityki inwestycyjnej w tym zakresie, ponadto m.in. tworzenie zachęt podatkowych dla inwestycji w badania oraz finansowych dla pracowników naukowych. Rekomendacje i zalecenia raportu dotyczą również krajów kandydackich, a więc i Polski.


Zobacz również