Wydawaj z lżejszym sercem

Najlepsi na świecie dyrektorzy odpowiadający za zakupy wydają 27% więcej na technologię niż ich przeciętni odpowiednicy.

Także technologia wspiera najlepszych (w nomenklaturze badania zrealizowanego przez Hackett Group - "światowej klasy"): zamawiający wydają 27% więcej na technologię (1,4 mln dolarów wobec 1,1 mln dolarów/na każdy miliard wydatków w przeciętnej firmie). Wydają przy tym dramatycznie mniej na obsługę zamówień niż pozostali: o 27% mniej niż typowa firma na zamówienia (0,74% kwoty wobec 1,01% w przeciętnej firmie). Koszt zamówienia w tej grupie prymusów wynosi 8,54 dolara, podczas gdy w przeciętnej firmie jest o 134% wyższy.

Najlepsi decydenci odpowiadający za zakupy przeznaczają za to 36% więcej z puli środków na zamówienia na wspieranie decyzji i zarządzanie ryzykiem niż przeciętne firmy. Światowej klasy zamawiający pracują z zespołami mniej liczebnymi - przeciętnie o 38% niż w przeciętnej firmie, ich praca jest wydajniejsza i popełniają mniej błędów.

Wykorzystują skuteczniej technologię, tworzą też organizacje z dalece mniejszym nakładem pracy. Najlepsi przeznaczają 19% wydatków operacyjnych na technologię (przeciętniacy - 11%). Stosunek kosztu technologii do pracy lepiej ujawnia dramatyczną różnicę w wydatkach na technologię. Firmy światowej klasy inwestują 94% więcej na technologię w przeliczeniu na dolara wydanego na pracę niż przeciętne firmy.

Najlepsze zespoły usprawniają ponadto i optymalizują wykorzystanie swojej technologii, na wiele większą skalę niż przeciętniacy. Dwukrotnie częściej intensywnie wykorzystują zaawansowane narzędzia do raportowania do analizy wydatków. Członkowie zespołu wykorzystują narzędzia online do poszukiwania informacji, składania zapytań ofertowych i ofert u dostawców o 78% częściej niż przeciętni.

"Badanie jasno wskazuje, że najlepsi w zakupach są najlepsi dlatego, że przenieśli akcent z nakładu pracy na technologię. To kluczowy element strategii umożliwiający dostarczanie prawdziwej wartości strategicznej przy jednoczesnej redukcji całkowitego kosztu operacji związanych z zamówieniami" - stwierdzili analitycy Hackett Group.


Zobacz również