Wygaszacze ekranu - darmowe upiększenie Windows

Wygaszacz ekranu to jeden z elementów systemu służący głównie uatrakcyjnieniu jego wyglądu. Screensavery umieszczone w Windows szybko się jednak nudzą. Na szczęście nie ma problemu z ich zastąpieniem. W Internecie można znaleźć zarówno ładne, jak i funkcjonalne zamienniki.

Wygaszacze służyły swojego czasu ochronie monitorów, które pozostawione przez użytkownika ze statycznym obrazem na ekranie potrafiły się wypalać. Wygaszacze wykorzystywano również po to, by oszczędzać energię. Dziś służą głównie urozmaiceniu i upiększeniu pulpitu niewykorzystywanego komputera. Dostarczają dodatkowych informacji oraz rozrywki i wrażeń wizualnych. Liczba dostępnych rozwiązań jest ogromna. Przyjrzyjmy się działaniu kilku z nich.

Wygaszacze ekranu - darmowe upiększenie Windows

Wygaszacz ekranu może posłużyć do wyświetlania zdjęć z ulubionych hitów kinowych czy gier

1. Wśród różnych grup wygaszaczy największą stanowią statyczne, zmieniane co pewien czas obrazy lub proste animacje. Dowolność w wyborze zdjęć, jakich można w nich użyć sprawia, że to one właśnie używane są tam, gdzie użytkownikowi zależy na efektach wizualnych. W Internecie można znaleźć wiele produktów tego typu, oferujących obrazy o różnej tematyce, związanych na przykład z architekturą, naturą czy hitami kinowymi. Ich obsługa ogranicza się zwykle do konfiguracji sposobu uruchamiania oraz szybkości i efektów wyświetlania kolejnych plansz. Prześledźmy to na przykładzie Avatar Screensaver.

Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wskaż Personalizuj. Kliknij Wygaszacz ekranu. Na liście Wygaszacz ekranu wskaż screensaver, który chcesz uruchomić. W tym przypadku Avatar Screensaver. Aby dostać się do jego opcji użyj przycisku Ustawienia oraz Settings. Na karcie Screen Saver zdefiniujesz parametry dotyczące wygaszacza. Czas, po którym zostanie uruchomiony definiuje się w polu Screen Saver starts. Określony jest on w minutach. Poniżej, w sekundach podaje się czas wyświetlania każdej z plansz. Warto zaznaczyć również pola Enlarge Picture to Best Fit, co spowoduje dopasowanie obrazu do wielkości i rozdzielczości ekranu oraz Use Soudn Effects, które odpowiada z odtwarzanie efektów dźwiękowych. Następnie przejdź na kartę Effects. Znajdziesz tu listę efektów przejść używanych podczas zmiany zdjęć. Od ciebie zależy, czy chcesz za każdym razem zobaczyć inną metodę zmiany czy zdecydujesz się na pojedynczy efekt. Wystarczy pozostawić zaznaczenia obok odpowiednich pól. Zbyt długie przejścia są nudne dlatego warto na liście Efect Duration zmienić domyślną opcję na Medium. Kliknij OK. Jeżeli chcesz jedno ze zdjęć ustawić jako tapetę, zaznacz je w oknie konfiguracyjnym wygaszacza i kliknij Wallpapaer. Zamknij okno przyciskiem z czerwonym krzyżykiem i jeszcze raz kliknij OK.

Wygaszacze ekranu - darmowe upiększenie Windows

Ekran komputera zastępujący kominek? To możliwe dzięki wygaszaczowi Free Fire Screensaver

2. Opcje screensaverów animowanych różnią się w zależności od tematyki czy stopnia ich skomplikowania. Dla przykładu, by dostać się do ustawień Free Fire Screensavera trzeba najpierw uruchomić okno z jego parametrami w systemie operacyjnym a potem kliknąć grupę Main. Sposób uruchamiania definiuje się po kliknięciu łącza Open Screen Saver Properties w sekcji Acivating. Co ciekawe otwiera się okno systemowe, z poziomu którego zostało wcześniej otwarte okno wygaszacza. Sekcja Exiting pozwala zdefiniować czas wygaszania płomieni w trakcie zamykania screensavera, a sekcja Performance umożliwia zmianę jakość odtwarzania animacji dzięki zwiększaniu liczby wyświetlanych klatek. Możesz tu także włączyć obsługę wielu monitorów. Aby dodać do animacji efekty dźwiękowe oraz muzykę przejdź do grupy Sound. Zwiększysz tu głośność oraz dobierzesz rodzaj muzyki i efektów.

Okno z opcjami innego popularnego wygaszacza symulującego na ekranie morskie akwarium włącza się podobnie jak poprzednie. Parametry są już jednak zupełnie inne. Przycisk Display settings służy do wybrania rozdzielczości. Pozostawienie na liście display mode opcji Automatic spowoduje dobranie rozdzielczości wygaszacza do aktualnych ustawień ekranu. Zachowanie wygaszacza takie jak odtwarzanie równych dźwięków, efektów, włączanie dodatkowych obiektów czy sposób wyświetlania zdefiniujesz po kliknięciu Program Settings. Przydaje się na przykład pole Start in Windowed Mode, dzięki któremu można obserwować akwarium nie przerywają pracy na komputerze. Liczbę ryb w akwarium oraz ich gatunki określisz po kliknięciu Fish Settings.

Wygaszacze ekranu - darmowe upiększenie Windows

YoWindows – informacje meteorologiczne oraz prognoza pogody dla twojej okolicy na wygaszaczu ekranu

3. Ekran komputera z włączonym wygaszaczem to również doskonałe miejsce na prezentację dodatkowych informacji. Nie każdy przecież chce jedynie oglądać ładne obrazki. Wygaszacz może przecież prezentować aktualny czas, informować o warunkach pogodowych w różnych miejscach na świecie czy wyświetlać prognozę pogody. Doskonale sprawdza się w tej roli program YoWindows. Podczas pierwszego uruchomienia wskaż miasto, z którego rejonu ma być prezentowana główna prognoza. Po otworzeniu okna z opcjami możesz dodać kolejne. Zaznacz grupę Wygaszacz i kliknij przycisk Dodaj widoczny obok opcji Lokalizacja. Pozostałe parametry pozostaw bez zmian.

Kolejność i właściwości poszczególnych lokalizacji określisz po kliknięciu grupy Lokalizacje. Szkoda, że na wygaszaczu pojawia się tylko strefa domowa i nie można przełączyć widoku na pozostałe. Dostępne są one tylko w oknie programu bądź po zmianie domyślnej lokalizacji w ustawieniach wygaszacza. Odpowiednie jednostki dobierane są przez program automatycznie podczas instalacji. Parametry meteorologiczne wybiera się w sekcji Wskazania. Domyślna lista jest długa ale możesz ja uzupełnić na przykład o informacje dotyczące ilości opadów czy dane astronomiczne. Wystarczy zaznaczyć właściwe pola w prawej części okna. Kliknij sekcję Panel pogody i zaznacz opcję Wiatr. U góry określisz liczbę dni, które zostaną objęte prognozowaniem. Na koniec przejdź do sekcji Widok i umieść zaznaczenie obok pola Wyróżnij noc i dzień. Dzięki temu obraz wygaszacza będzie się zmieniał nie tylko w zależności od warunków meteorologicznych ale również od pory dnia. Zaakceptuj zmiany przyciskiem OK.

Wygaszacze ekranu - darmowe upiększenie Windows

EarthView – regularnie aktualizowane zdjęcia satelitarne Ziemi na pulpicie

4. Ciekawą modyfikacją systemu jest pulpit prezentujący aktualizowane regularnie, satelitarne zdjęcia Ziemi. Do osiągnięcia takiego efektu wystarczy zainstalować program EarthView. Jego konfigurację możesz przeprowadzić podczas pierwszego uruchomienia. Na karcie Wallpaper zmienisz ustawienia tapety. Karta Scren Saver służy do modyfikacji wygaszacza. W sekcji General konfiguruje się na przykład czas odświeżania zdjęć. Służy do tego pole Update every. Warto również zmienić nieco przybliżenie za pomocą suwaka Zoom. Punkt obserwacji definiuje się klikając myszą mapkę po prawej stronie.

Aby widok zawierał więcej szczegółów zaznacz pola Cities i Background. Przyciski Advanced służą do definiowania zaawansowanych opcji, najczęściej związanych z wyświetlaniem choć nie tylko. Kliknij ten przycisk na przykład obok pola Cities. Zaznacz kraj, z którego miasta chcesz wyświetlić, na liście obok wybierz miasto i kliknij Add. W ten sposób możesz dodać kolejne miejscowości. Przycisk Options po prawej służy konfiguracji opcji ogólnych związanych z uruchamianiem wraz z systemem operacyjnym, wyświetlaniem na wielu monitorach czy z łączem internetowym.