Wygładzanie krawędzi wybranego obszaru [Photoshop]

Szybkim sposobem na skorygowanie ząbkowanej krawędzi jest przełączenie programu na tryb 'Quick Mask', rozostrzenie maski, wykorzystanie 'Levels' w celu zacieśnienia krawędzi maski i powrót do trybu 'Normal'.

Możemy też np. użyć narzędzia selekcji do stworzenia selekcji. Potem naciskamy 'Q' w celu przełączenia na tryb 'Quick Mask'. Wybieramy 'Filter>Blur>Gaussian Blur'. Wpisujemy '4' do pola dialogowego filtru 'Gaussian Blur' i klikamy OK. Krawędź maski jest niewyraźna. Potem wybieramy 'Image>Adjust>Levels', żeby otworzyć okno dialogowe 'Levels'. Przesuwamy punkty czarny i biały bliżej siebie, dopóki zamazana krawędź maski nie stanie się wyraźniejsza. Klikamy OK zamykając pole dialogowe 'Levels'.

Następnie naciskamy 'Q' i powracamy do trybu 'Normal'. Krawędź selekcji jest teraz bardziej gładka. Oczywiście, wybranie 'Selection>Modify>Smooth' byłoby w normalnych warunkach szybszym sposobem korekcji krawędzi, ale funkcja 'Smooth' nie daje nam niezbędnej kontroli nad wizualnymi reakcjami. Pole dialogowe 'Levels' pozwala na natychmiastową kontrolę zmiany poziomów w miarę ich ustawiania.

Zobacz również:

  • Najpiękniejsze zdjęcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej