Wygodna instalacja oprogramowania za pomocą narzędzia apt

Instalacja oprogramowania w systemie Linux czasami może być irytująca. Próba instalacji często kończy się listą niespełnionych zależności. Narzędzie apt sprawia, że aktualizacje i instalacje stają się dziecinnie proste.


Instalacja oprogramowania w systemie Linux czasami może być irytująca. Próba instalacji często kończy się listą niespełnionych zależności. Narzędzie apt sprawia, że aktualizacje i instalacje stają się dziecinnie proste.

Wygodna instalacja oprogramowania za pomocą narzędzia apt

Instalacja programu apt z pakietu rpm.

Program apt to menedżer pakietów, a jego pełna nazwa to Advanced Packaging Tool. Opracowany pierwotnie w ramach projektu Debian, obecnie został przeniesiony również do innych dystrybucji, jak Fedora czy SUSE. Narzędzie posiada dwie ogromne zalety. Pierwsza to brak wymogu korzystania z interfejsu graficznego, druga - automatyczna praca. apt to narzędzie wiersza poleceń, które można integrować ze skryptami lub zadaniami programu cron.

Program apt przechowuje lokalnie listę wszystkich dostępnych pakietów. To tak zwane repozytorium jest aktualizowane przez Internet. Także instalacje odbywają się z reguły przez Internet. Jeżeli chcesz za pomocą tego narzędzia zainstalować jakiś program, apt łączy się z serwerem, pobiera pakiet i instaluje oprogramowanie. Jeżeli nie są spełnione wszystkie zależności, apt sam rozwiąże ten problem. Program zapyta, czy chcesz pobrać dodatkowe pakiety. Po otrzymaniu zezwolenia apt pobierze niezbędne pakiety z serwera w Internecie i zainstaluje w systemie.

Instalacja i konfiguracja narzędzia apt

Polecenie:

rpm -Uvh apt*

instaluje program apt w systemie SUSE 9.2, korzystając z pakietu rpm.

Ten sam program do innych wersji SUSE można pobrać pod adresemhttp://linux01.gwdg.de/apt4rpm/ . Użytkownicy dystrybucji Fedora i Red Hat znajdą instrukcję instalacji oraz sam program pod adresemhttp://dag.wieers.com/packages/apt/ . Dystrybucje Debian z reguły już zawierają ten pakiet.

W folderze /etc/apt/sources.list.d/ znajduje się lista serwerów, z którymi powinien łączyć się apt. W folderze tym może znajdować się wiele list. Należy jednak pamiętać, że repozytoria muszą być wzajemnie kompatybilne. W większości przypadków na stronach serwisów dostarczających oprogramowanie znajdują się odpowiednie informacje. Na stroniehttp://dag.wieers.com ta informacja znajduje się w punkcie D2 w sekcji FAQ.

Ponieważ po instalacji SUSE repozytorium ma bardzo skromną zawartość, warto pobrać bardziej rozbudowaną listę. Można je znaleźć tu:ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/apt/SuSE/9.2-i386/examples/sources.list .

FTP względnie HTTP na końcu pliku oznacza protokół połączenia, które potem nawiążesz. Skopiuj plik do folderu /etc/apt/sources.list.d/ i odetnij przy tym zakończenie nazwy. apt ignoruje plik, jeżeli jego nazwa nie kończy się na .list. Z kolei nie ma znaczenia, co znajduje się przed .list. Może to być nowa.list, moja.list lub co_akurat_nam_przyjdzie_do_glowy.list.

Na koniec usuń jeszcze z folderu /etc/apt plik sources.list. Po pierwsze, system będzie sygnalizował zdublowanie nazw serwerów. Po drugie, dla większej przejrzystości lepiej przechowywać listy serwerów w oddzielnym folderze.

Jeżeli potrzebujesz bardziej obszernej listy do innej wersji SUSE, w podanym odsyłaczu zastąp 9.2-i386 odpowiednią wersją, na przykład SUSE 8.2.

ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/apt/SuSE/8.2-i386/examples/sources.list.

Aktualizacja systemu

Podstawowe wywołanie do pobrania modyfikacji pakietów brzmi:

apt-get <Opcje> <Polecenie> <Pakiet_1 Pakiet_2...>

Najpierw doprowadź do aktualnego stanu repozytorium. Jako użytkownik root załatwisz to poleceniem:

apt-get update

W ten sposób połączysz się z serwerami z listy i pobierzesz informacje o pakietach. Za pomocą:

apt-get upgrade

sprawdzisz, czy na serwerze dostępne są pakiety nowsze od istniejących w systemie. Jednak pamiętaj, że apt szuka w lokalnym repozytorium, tak więc to wywołanie powinno być zawsze poprzedzone wywołaniem apt-get update.

Gdy program znajdzie nowszą wersję, zaproponuje zastąpienie nią starszego oprogramowania. Po uzyskaniu zezwolenia menedżer pakietów zaczyna pracę.

Program apt pobiera pakiety i zastępuje nimi starsze wersje. Nietknięte pozostają jednak programy, które zmieniają status instalacji innych pakietów. W domyślnej konfiguracji apt zapisuje pobrane z sieci pakiety w folderze /var/apt/cache/archives.

Wygodna instalacja oprogramowania za pomocą narzędzia apt

Aktualizacja - apt automatycznie pobiera wszystkie potrzebne pakiety.

Jest to praktyczne rozwiązanie, gdy chcesz zaktualizować więcej niż jeden komputer. Możliwość jednokrotnego pobrania pakietów w celu późniejszej dystrybucji na wielu komputerach pozwala znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na przepustowość łącza. To także możliwość sprawdzenia uaktualnień przed ich zainstalowaniem na wszystkich komputerach. Nigdy przecież nie ma do końca pewności, czy uaktualnienia nie spowodują niepożądanych skutków ubocznych. Polecenie aktualizacji całej dystrybucji:

apt-get dist upgrade

wykonuje aktualizację nawet wówczas, gdy zmienia się status instalacyjny zależnych pakietów. Komponenty najważniejsze dla systemu są instalowane w pierwszej kolejności. W ten sposób można zainstalować bez problemów nowszą wersję systemu. W takim przypadku konieczna może być jednak wymiana list źródeł i określenie nowej ścieżki dostępu, odpowiedniej dla nowszej wersji systemu operacyjnego. Z aktualizacji dystrybucji należy jednak korzystać ostrożnie. Z całą pewnością należy ją najpierw przetestować na maszynie, która nie musi być stale gotowa do pracy.