Wyjątkowo aktywni hakerzy

Działania hakerów nasilają się - wynika z raportu przygotowanego przez PSINet Europe. Przygotowanie raportu polegało na umieszczeniu w sieci testowego serwera i rejestrowaniu wszystkich prób włamania się na niego. W ciągu pierwszych 24 godzin prób takich odnotowano... 467.

Rejestrowanie ataków trwało trzy tygodnie - z raport wynika, że serwer atakowany był codziennie, a łączna suma prób nieautoryzowanego dostępu sięgnęła 626. Warto zaznaczyć, że eksperyment nie był w żaden sposób reklamowany - serwer był więc zupełnie anonimowy.

Pracownicy PSINet Europe zauważyli, że znaczna ilość ataków została przeprowadzona przez osoby korzystające z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Co więcej, z raportu wynika, że zdecydowana większość prób nieautoryzowanego dostępu była podejmowana przez mieszkańców USA oraz Europy Zachodniej (Niemiec, Włoch, Holandii oraz Wielkiej Brytanii). Co ciekawe, z krajów, które powszechnie uważane są za "hakerskie" (m.in. Rosja) nie przeprowadzono żadnej próby włamania.