Wyjdź myślami z ramek

Ścieżki wycinka QuarkXPress uwalniają twoje ilustracje.


Ścieżki wycinka QuarkXPress uwalniają twoje ilustracje.

Umieszczanie grafiki w ramce jest dobre dla pewnego typu projektów, ale jeśli starasz się stworzyć pracę, która przyciągnie oko czytelnika, pozwól swoim ilustracjom wyrwać się z ramek choćby na trochę. Załóżmy, że pracujesz nad zdjęciem, które przedstawia uradowaną kobietę z rozpostartymi ramionami. Możesz je umieścić wewnątrz ramki, ale jej sztywność może działać jakby przeciwko ruchowi pokazanemu na zdjęciu. Pozwól kobiecie wyłamać się ramionami z ramki. Dodaj życia i ruchu układowi.

Ramki ilustracyjne QuarkXPressa nadają zdjęciom swój kształt, z reguły jest to prostokąt. Photoshop umożliwia nadawanie fotografii jakiegokolwiek kształtu poprzez działanie krzywymi Béziera. QuarkXPress potrafi odczytać te krzywe i scalić je z ograniczającymi prostokątami, aby stworzyć dowolną ścieżkę, która umożliwi ilustracjom wyrwanie się z ramek.

1 Tworzenie ścieżki wycinka

Możesz użyć QuarkXPressa, aby stworzyć ścieżkę wycinka wokół ilustracji z białym tłem, ale na pewno uzyskasz lepszy efekt, jeśli otrzymasz ją przy użyciu narzędzia do tworzenia krzywych Béziera i zapiszesz w photoshopowej palecie Paths.

<font color="#ff0000">

Otwórz zdjęcie w Photoshopie. Najlepszy rezultat uzyskasz za pomocą narzędzia Pen (wciśnij P, aby je wywołać) (<font color="#ff0000">A) I dopasuj je narzędziem Path Component Selection (wciśnij klawisz A) często nazywanym Arrow tool. Narysuj krzywą delikatnie wewnątrz krawędzi przedniego obiektu, co pozwoli ci uniknąć przeniesienia koloru tła.

Kiedy skończysz z krzywą, kliknij podwójnie na zakładce Work Path w palecie Paths (<font color=#ff0000>B</font>) i nadaj mu nazwę w oknie dialogowym Rename Path.

Kiedy skończysz z krzywą, kliknij podwójnie na zakładce Work Path w palecie Paths (<font color=#ff0000>B) i nadaj mu nazwę w oknie dialogowym Rename Path.

Ponieważ QuarkXPress pozwala na wybór dowolnej zaimplementowanej ścieżki wycinka, nie potrzebujesz więc specyfikować typu ścieżki w Photoshopie. Jeśli jesteś zadowolony ze swojej pracy, zachowaj ją jako TIFF.

RADA: QuarkXPress 4.x nie jest w stanie odczytać ścieżek w pliku TIFF z Photoshopa 6. Na szczęście aktualizacja do 6.0.1 załatwia ten problem.