Wykorzystani przez Unię

W relacjach Polska – Unia Europejska korzyści odnoszą głównie państwa unijne – uważa niemal połowa Polaków.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na początku lutego br. przez CBOS, 47% Polaków jest zdania, że na wzajemnych kontaktach między Polską a Unią Europejską zyskuje głównie Unia. Jedynie 26% ankietowanych wyraziła opinię, że relacje te są symetryczne i przynoszą jednakowe korzyści obydwu stronom. Tylko 9% badanych uważa, że w historii dotychczasowych stosunków z Piętnastką skorzystała głównie Polska, co i tak oznacza, że w ciągu ostatniego roku poprawiła się ocena naszych stosunków z UE.

Jednocześnie niemal połowa ankietowanych uważa, że Polska, ze względu na sytuację gospodarczą, nie jest jeszcze przygotowana do wejścia do Unii Europejskiej. Mimo to, jak podaje CBOS, wzrosło poparcie dla jak najszybszej integracji z Unią – 38% ankietowanych uważa, że szybka akcesja poprawi stan naszej gospodarki, a 40% uważa, że integracja przyniesie Polsce więcej korzyści niż strat.

50% respondentów jest zdania, że po wejściu do Unii polepszy się nasza sytuacja gospodarcza, zwłaszcza w sektorze prywatnym. 42% uważa jednak, że na naszym przystąpieniu do Unii stracą rolnicy.

38% oczekuje również poprawy materialnych warunków życia, a 26% - ich pogorszenia. Większość ankietowanych przewiduje jednak, że wzrosną ceny towarów i usług – 73% spodziewa się zdrożenia żywności, 69% - energii, a 47% gruntów.


Zobacz również