Wykorzystanie sieci wzrasta

Wyniki badań dotyczących wykorzystywania komputerów i Internetu ogłoszone przez firmę Roper Reports Worldwide wykazały istotny wzrost dostępu do technologii komunikacyjnych we wszystkich częściach świata.

Firma Roper Reports Wordwide ogłosiła wyniki badań światowego poziomu wykorzystywania sieci i komputerów, z których wynika, że 30% (o 6% więcej niż w 1998 r.) wszystkich konsumentów na świecie ma własny komputer, a 18% z nich korzystało z Internetu co najmniej raz w ostatnim miesiącu (wzrost o 7% w porównaniu z rokiem 1998).

Największy wzrost w zakresie danych dotyczących posiadania komputera nastąpił w krajach rozwiniętych Azji, gdzie 55% konsumentów ma dziś komputer (o 12% więcej niż w roku 1998). W Ameryce Północnej własne komputery posiada 51% konsumentów (8% wzrostu), w Ameryce Łacińskiej 29% (7% wzrostu), w Europie Zachodniej 39%, co stanowi 4% wzrostu. Podobnie sytuacja przedstawia się w rozwijających się krajach Azji, gdzie własnymi komputerami dysponuje 17% wszystkich konsumentów, czyli o 4% więcej niż w roku 1998.

Natomiast jeśli chodzi o stopień korzystania z Internetu mierzony odsetkiem osób całej populacji, które były online co najmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni, to w Ameryce Północnej wskaźnik ten wzrósł o 12% w porównaniu z rokiem 1998, w bogatych krajach Azji o 10%, w Europie Zachodniej o 8%, natomiast w Ameryce Łacińskiej i Południowej, rozwijających się krajach Azji i w Europie Wschodniej o 4%.

Największy wzrost korzystania z sieci nastąpił w Turcji: z 5% w 1998 r. do 19% w 2000 r. W Stanach Zjednoczonych z Internetu korzysta o 13% więcej osób - w Korei Południowej populacja internautów zwiększyła się o 12%, a na Tajwanie o 11%. Natomiast Australia, Japonia i Francja odnotowały 10-proc. wzrost. Obywatele Stanów Zjednoczonych spędzają online najwięcej czasu na świecie, czyli średnio ponad 13 godzin miesięcznie, a na drugim miejscu uplasowali się Japończycy, z 9 godzinami serfowania w miesiącu.

Badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 użytkowników z 30 krajów świata w wieku 13-65 lat.


Zobacz również