Wymagane zasoby firmy przy korzystaniu z Lync

Jakie zasoby musi po swojej stronie zapewnić firma, która używa tylko Lync online w ramach Office 365?

Firma nie musi zapewniać żadnych zasobów.