Wymuszone nadgodziny

Rośnie liczba brytyjskich pracowników przymuszanych do nadgodzin – stwierdza raport Chartered Institute of Personnel & Development.

Określony dyrektywami Unii Europejskiej odnośnie czasu pracy tydzień pracy powinien trwać 48-godzin. Trzech na dziesięciu ankietowanych pracowników w Wielkiej Brytanii, którzy pracują dłużej niż ten przewidziany czas uważa, że nadliczbowe godziny to nie ich własny wybór lub wręcz wynik nacisku przełożonego. Jeszcze przed sześcioma laty w analogicznym badaniu podobnie niekomfortowo czuło się tylko 11% pracujących w nadgodzinach.

Co trzeci pracownik uważa, że dodatkowe godziny pracy obniżyły jego wydajność, a 41% uważa, mogłoby pracować wydajniej w krótszym czasie pracy.

Zobacz również:

  • Recenzja: Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT, czyli co każda firma potrzebuje na co dzień

Ponadto, więcej niż co piąta osoba która podpisała gorąco dyskutowaną w Wielkiej Brytanii klauzulę “opt-out” znoszącą ich prawo do 48-godzinnego tygodnia pracy, stwierdziła, że zmusił ją do tego pracodawca. Komisja Europejska ma przyjrzeć się bliżej brytyjskiej klauzuli „opt-out”.