Wyniki finansowe AMD za Q3

AMD opublikowało właśnie swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał b.r. Firma zanotowała stratę netto w wysokości 67 mln dolarów, natomiast zysk z działalności kontynuowanej wyniósł 41 mln dolarów. W okresie tym przychód z działalności bieżącej kształtował się na poziomie 1,776 mld dolarów. W porównaniu do drugiego kwartału b.r. oraz trzeciego kwartału zeszłego roku, był on lepszy o odpowiednio 32 i 14%. Wpływ na wyniki za trzeci kwartał miała sprzedaż licencji procesu technologicznego 130 nm za kwotę 191 mln dolarów.

Na wynik finansowy z pewnością miała wpływ niedawna restrukturyzacja firmy. Została ona podzielona na dwie spółki, z których jedna zajęła się działem produkcyjnym. Utworzona w ten sposób spółka joint-venture The Fundry Company otrzymała zastrzyk gotówki od arabskich inwestorów. Dało to AMD dostęp do najnowszych technologii, bez konieczności inwestowania ogromnych środków finansowych ze swojej strony. Postawiło to ją w znacznie lepszej sytuacji, niż konkurentów (głównie firmę Intel), którzy muszą przeznaczać duże sumy na badania nad nowymi technologiami.

Mimo to, z przedstawionych kilka dni temu wyników finansowych Intela wynika, że największy konkurent AMD radzi sobie od niego zdecydowanie lepiej. Osiągnął on w trzecim kwartale przychód na poziomie 10,2 mld dolarów, natomiast zysk wyniósł 2 mld dolarów. Więcej o tym pisaliśmy w tej wiadomości.


Zobacz również