Wyniki rankingu najlepsze miejsca pracy w Polsce

Google Poland, Novo Nordisk Pharma i Alior Bank wygrały w pierwszej polskiej edycji światowego konkursu Great Place to Work.

Giełda Papierów Wartościowych wraz z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan patronowały pierwszej w Polsce (i w całej Europie Środkowo-Wschodniej) edycji światowego konkursu Great Place to Work. Rzeczpospolita była partnerem medialnym rankingu, w którym oceniono 21 firm. Dziesięć z nich, wyróżnionych tytułem Najlepszego Miejsca Pracy 2009, zdobyło najwyższe oceny w audycie kulturowym i w badaniach opinii pracowników, na podstawie których wyliczany jest Trust Index, czyli wskaźnik zaufania. Dodatkowo nagrodzono Eli Lilly Polska jako Firmę Przyjazną Matce.

Podczas gdy 68% pracowników 10. laureatów rankingu twierdzi, że ich firma jest wspaniałym miejscem pracy, to w skali całego kraju sądzi tak tylko 30% badanych. Duże różnice widać praktycznie we wszystkich obszarach, w których GPTW ocenia pracodawców. Dziesięciu najlepszych cieszy się dużo większym zaufaniem ze strony swych pracowników - 71% niż krajowa średnia, gdzie wskaźnik zaufania do firmy i szefów nie przekracza 38%. Podobnie jest z oceną wiarygodności firmy (czyli jej kierownictwa), która w pierwszej dziesiątce jest ponad dwa razy wyższa (71%) niż ogólnopolskie wskazania.

Ponad 66% osób zatrudnionych we "wspaniałych" miejscach pracy twierdzi, że w ich firmie szanuje się i wspiera ludzi, a 75% z nich ocenia, że pracownicy są traktowani uczciwie i rzetelnie. W ogólnopolskim sondażu podobnego zdania jest tylko ok. 33% badanych. Nic dziwnego, że tylko 38% uczestników tego sondażu deklarowało dumę ze swojej firmy i pracy. Wnajlepszymi miejscami pracy odsetek dumnych pracowników był prawie dwukrotnie wyższy (73%).

To nie jedyny tego typu ranking. Zgodnie z badaniem Hewitt Associates najlepszymi pracodawcami roku 2009 zostali Quintiles Poland (duże firmy) i EMC Computers Systems Poland (w kategorii MSP). Studenci zaś wybrali IBM Polska jako najlepsze miejsce pracy dla inżyniera.