Wyniki raportu D-Link DTT Green IT

Druga edycja badania Green IT projektu badawczego D-Link Technology Trend potwierdziła rezultaty uzyskane w ankiecie sprzed dwóch lat. Raport powstał przy współpracy IDG Poland.

Green IT to projekt badawczy D-Link Technology Trend, przy którym czynny udział bierze firma International Data Group. Tegoroczne wyniki potwierdzają rezultaty uzyskane w ankiecie sprzed dwóch lat. W przedsiębiorstwach działających na polskim rynku, w dalszym ciągu bieżący rachunek ekonomiczny jest ważniejszy aniżeli ekologia.

Green IT po raz pierwszy zostało przeprowadzone w 2009 roku, przez IDG Poland, na zlecenie D-Link Technology Trend. O ile uczestnicy badania deklarują sympatie proekologiczne - 90 proc. respondentów zgodziło się z twierdzeniem, że korzystanie z energooszczędnych urządzeń przyczynia się do dbałości o środowisko naturalne - to jednak w praktyce nie zawsze przekłada się to na decyzje o zakupie sprzętu IT przyjaznego dla środowiska.

Według deklaracji przedstawicieli firm biorących udział w ankiecie czynnik ekologiczny urządzeń IT nie jest jednym z trzech głównych warunków decydujących o wyborze sprzętu IT. Jednak na poziom poboru energii elektrycznej przez urządzenia zwraca uwagę ponad połowa badanych. Ponad 60 proc. badanych przyznaje, że konsumpcja energii elektrycznej przez sprzęt IT stanowi znaczący procent poboru energii w ich firmie. Co więcej, dla 35 proc. firm walory ekologiczne są na tyle ważnym argumentem, by zdecydowały się one ponieść dodatkowe koszty z tego tytułu.

Mimo to, dla 36 proc. respondentów Green IT nie jest jeszcze propozycją wartą zainwestowania dodatkowych środków na zakupy, nawet jeśli w perspektywie widać realne oszczędności wynikające z mniejszego zużycia energii w przedsiębiorstwie. Obojętność wobec realizacji idei Green IT zadeklarowało 16 proc. badanych, natomiast 12,5 proc. respondentów na pytanie czy inwestując w sprzęt IT mogą ponieść dodatkowe koszty, odpowiedziała "Nie wiem".

Badanie zostało przeprowadzone przez naszą firmę w marcu 2011 roku. Badanie zrealizowano metodą wywiadu telefonicznego na grupie 200 firm z sektora MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) zatrudniających od 50 do 250 pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu D-Link Technology Trend: Green IT w MŚP.