Wyostrz swój kod - ReSharper 1.0.5

Firma JetBrains udostępniła nową wersję ReSharpera - doskonałego dodatku do Microsoft Visual Studio .NET 2003. ReSharper uprzyjemni pracę z kodem C##, pozwoli zaoszczędzić dużo czasu, który marnuje się na powtarzanie tych samych czynności oraz przyspieszy pisanie poprawnego i 'eleganckiego' kodu.

Visual Studio jest bardzo ubogie, jeżeli chodzi o funkcje poprawiania i zarządzania kodem projektów. Dlatego opisywane tu narzędzie doskonale wypełnia tę lukę. Firma JetBrains jest szeroko znana dzięki swojemu zintegrowanemu środowisku programistycznemu dla Javy - IDEA - narzędzia, które może być wzorcem, jeżeli chodzi o funkcje refaktoringu. Prawdopodobnie na bazie doświadczeń z IDEI powstał ReSharper.

Pośród swoich wielu funkcji ReSharper oferuje:

- podświetlanie i zaawansowane informowanie o błędach - narzędzie na bieżąco analizuje pisany kod i potrafi wykryć wiele błędów składniowych i logicznych. Oprócz ewidentnych błędów, informuje także o innych 'zagrożeniach', na przykład nieużywanych zmiennych, metodach czy parametrach, niepotrzebnie importowanych bibliotekach, zbędnym rzutowaniu typów, czy też niewykonywanych częściach kodu. ReSharper ma także funkcję szybkiego poprawiania kodu, które w wielu sytuacjach pozwala na usunięcie błędu przy pomocy kilku kliknięć myszą.

- refaktoring, a wśród jego funkcji m.in.: zmianę nazwy symbolu z automatyczną korekcją wszystkich odwołań w projekcie, przeniesienie typu do innej przestrzeni nazw (namespace) także z korekcją odwołań, zmianę definicji metody, a w tym zarówno dodawanie i usuwanie parametrów, jak i zmiany ich typów oraz typu wyjściowego. Oprócz tego mamy jeszcze do dyspozycji takie funkcje jak: wyodrębnienie metody, wprowadzenie zmiennej, czy zmianę metody na propercję (property) i odwrotnie.

- "live templates" - doskonale zorganizowane szablony, które w bardzo prosty sposób można umieszczać w kodzie programu. Po wpisaniu skrótu określonego szablonu i wciśnięciu 'TAB' ReSharper umieszcza szablon w kodzie i prowadzi nas krok po kroku przez kolejne jego pola (jeżeli szablon takie posiada) w celu uzupełnienia odpowiednimi danymi.

- doskonałą nawigację po projekcie, zawansowane metody wyszukiwania miejsc użycia metod, zmiennych, itd., czy automatyczne generowanie kodu.

Pełną listę funkcji tego narzędzia można obejrzeć tutaj.

ReSharper jest dostępny w 30-dniowej wersji testowej. Za pełną komercyjną wersję trzeba zapłacić 99 USD.

Strona domowa JetBrains


Zobacz również