Wyroki w sprawie zmowy cenowej na rynku LCD

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował o wyroku, jaki zapadł w toczącym się postępowaniu antymonopolowym na rynku wyświetlaczy TFT-LCD. Oskarżeni w tej sprawie czterej byli oraz teraźniejsi prezesi LG oraz Chunghwa Picture Tubes zgodzili się na dobrowolne poddanie karze pozbawienia wolności.

Czterej prezesi zostali oskarżeni o zmowę cenową na rynku wyświetlacz TFT-LCD. Postępowanie takie jest zagrożone grzywną w wysokości do 1 miliona dolarów oraz karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Departament Sprawiedliwości poinformował, że zgodnie z wyrokiem oskarżeni zostaną pozbawieni wolności na sześć do dziewięciu miesięcy oraz będą zmuszeni do zapłaty grzywny w wysokości od 20 do 50 tysięcy dolarów. Oprócz tego osobne grzywny zostały nałożone na firmy, na czele których stali oskarżeni. LG zgodziło się na zapłatę grzywny w wysokości 400 milionów dolarów, natomiast Chunghwa będzie musiała zapłacić 65 milionów dolarów.

Również Sharp brał udział w zmowie cenowej na rynku wyświetlaczy. Jego panele były sprzedawane takim firmom jak Dell, Apple czy Motorola. Zgodnie z wyrokiem firma będzie musiała zapłacić grzywnę w wysokości 120 milionów dolarów.

Wyroki pozbawiające ograniczenie wolności i wydawane przez amerykański Departament Sprawiedliwości oznaczają, że ich odbywanie będzie miało miejsce na terenie Stanów Zjednoczonych.