Wysokie Ifo

W styczniu br. indeks Ifo, obrazujący nastroje niemieckich przedsiębiorców, wzrósł do 97,4 punktu - jest to wartość najwyższa od stycznia 2001 roku.

Jak podał niemiecki instytut ekonomiczny, w styczniu 2004 r. indeks Ifo wzrósł do 97,4 punktu z 96,9 punktu w grudniu 2003 r. Jest to wynik lepszy od przewidywań analityków.

Poprawa nastrojów widoczna była głównie w przemyśle wytwórczym oraz w budownictwie.

Indeks Ifo sporządzany jest na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród 7 tys. niemieckich przedsiębiorstw i stanowi prognostyk dla koniunktury gospodarki niemieckiej i całej strefy euro. Styczniowy wynik oznacza, że ożywienie gospodarcze u naszego zachodniego sąsiada trwa.


Zobacz również