Wystarczy 5000 zł aby mieć własną spółkę

Wczoraj (8 stycznia) wchodzą w życie przepisy "o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych" które m.in. obniżają kapitał zakładowy spółki do takiej właśnie kwoty. To znacząca zmiana zwłaszcza dla młodych osób chcących rozpocząć biznes.

Do tej pory by założyć spółkę z o.o. trzeba było dysponować kapitałem w wysokości 50 tys. zł. Dla młodych osób to bariera często nie do pokonania. Obniżenie kapitału zakładowego znacząco wpłynie na wzrost liczby zakładanych przedsiębiorstw.

Obniżenie kapitału zakładowego to już drugi pomysł przygotowany przez Studenckie Forum BCC i wprowadzony w życie. Studenckie Forum BCC złożyło pierwsze trzy studenckie projekty ustaw 24 lipca 2003 r. Pierwszy dotyczył ulgi w składkach ZUS dla początkujących przedsiębiorców, drugi obniżenia kapitału zakładowego, trzeci natomiast wprowadzenia możliwości zdawania matury z przedsiębiorczości. Z obniżonych składek na ZUS skorzystało już ponad 400 tys. młodych osób.

Twórcami Studenckiego Forum BCC są założyciele i obecni prezesi Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - Dariusz Żuk, Jacek Aleksandrowicz i Mariusz Turski.

Obecnie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości stanowi największą sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Europie. W ramach sieci funkcjonują 32 inkubatory przy najlepszych uczelniach w Polsce. W AIP działa 670 aktywnych firm. W ciągu czterech lat działalności spod skrzydeł AIP wyszło ponad 2000 młodych przedsiębiorców.