Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie telewizji mobilnej

Komisja Europejska podejmuje kroki na rzecz promocji konkurencyjnych usług telewizji mobilnej w Unii Europejskiej. Aby przyśpieszyć wdrażanie tych usług, opublikowano zestaw wytycznych w sprawie wydawania odpowiednich zezwoleń.

Wedle przewidywań, w roku 2013 przychody telewizji mobilnej na świecie wyniosą ponad 7,8 miliarda euro. W krajach europejskich, w których telewizje mobilne zostały uruchomione przed wakacjami 2008 r., następuje wzrost popytu na te usługi. Operatorzy mogą rozpocząć komercyjną działalność w tym zakresie, dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez państwa członkowskie. Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, mówi, że Komisja Europejska chce umożliwić branży jak najszybsze wprowadzenie tych usług. KE zdecydowanie sprzeciwia się skomplikowanym przepisom i procedurom wydawania zezwoleń na wprowadzenie telewizji mobilnej w Europie. Najważniejsze zasady, które określiła powinny pomóc urzeczywistnić plany dotyczące telewizji mobilnej i zapewnić jej sukces wśród operatorów i odbiorców.

KE zaleca, aby organy regulacyjne udostępniły możliwość ubiegania się o zezwolenia wszystkim podmiotom z branży i stworzyły warunki zachęcające operatorów i nadawców do współpracy. Wzywa się także branżę do zgodności usług telewizji mobilnej ze standardem DVB-H, we wszystkich krajach UE. Komisja zapowiada, że będzie dokładnie monitorować postęp i nie dopuści, by jakiekolwiek nieuzasadnione wymogi opóźniły ten proces. Do tej pory tylko kilka państw członkowskich, takich jak Austria, Finlandia, Francja i Niemcy, przyjęło przepisy dotyczące usług telewizji mobilnej.