Wyższa inflacja, niższe zatrudnienie

W czerwcu 2004 zatrudnienie w Polsce spadło w skali rocznej o 0,7%, a inflacja wyniosła 4,4% - podał GUS.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w czerwcu br. zatrudnienie spadło w Polsce o 0,7% w skali rocznej, a średnie wynagrodzenie wzrosło o 4,5%. W porównaniu z majem przeciętne zatrudnienie wzrosło w przedsiębiorstwach o 0,2%. W maju br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4688,4 tys. osób. W okresie od stycznia do czerwca br. zatrudnienie spadło o 1,1% w skali rok do roku.

W czerwcu 2004 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,2% w porównaniu z majem i wyniosło 2405,01 zł. Od stycznia do czerwca br. średnie wynagrodzenie wzrosło o 5,1% rok do roku.

Inflacja w czerwcu br. wyniosła 4,4% rok do roku wobec 3,4% w maju. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w czerwcu br. o 0,9% miesiąc do miesiąca.