Wyzwania w zarządzaniu ryzykiem

Instytucje finansowe wciąż mają możliwość wybudowania silnej infrastruktury IT, która pomoże w zarządzaniu ryzykiem - wynika z raportu Senior Supervisors Group.

W najnowszym badaniu Senior Supervisors Group Observations on Developments in Risk Appetite Frameworks and IT Infrastructure udział wzięli menedżerowie z branży usług finansowych z 10 krajów. Poprzednia edycja raportu była poświęcona lekcjom, które można wyciągnąć w dziedzinie zarządzania ryzykiem z globalnego kryzysu bankowego z 2008 roku (Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008).

W tym roku respondenci oceniali postępy, jakich dokonały instytucje finansowe w rozwijaniu narzędzi zarządzania dopuszczalnym poziomem ryzyka i poprawiania systemów IT, które wspierają te narzędzia. Większość firm poczyniła postępy w rozwijaniu zarządzania ryzykiem i zaczęła budować wieloletni program mający poprawić infrastrukturę IT, jednak instytucje finansowe muszą podjąć jeszcze większe wysiłki, żeby wzmocnić ten segment działalności - wynika z raportu.

"Postrzegamy te praktyki jako kluczowe w dostarczaniu informacji o ryzyku, zarządy i menedżerowie powinni podejmować decyzje na podstawie danych nie tylko na temat zarządzania ryzykiem ale także na temat przyszłej strategii biznesowej swoich firm" - napisano w raporcie.

Największym wyzwaniem dla firm jest agregowanie danych dotyczących ryzyka. Celem jest szybka odpowiedź na zmiany rynkowe i redukcja potencjalnych strat finansowych - wynika z raportu SSG. Największe trudności mają firmy, które niedawno dokonały konsolidacji przez fuzje i przejęcia.

Wiele firm rozpoczęło duże projekty IT aby sprostać temu wyzwaniu w lepszy sposób, bardziej spójnie i szybciej, jednak wiele organizacji przyznało, że zarządzanie infrastrukturą danych dotyczących ryzyka wymaga jeszcze więcej pracy, działanie powinno stać się elastyczne i dorównać poziomem bardziej zaawansowanej konkurencji.