Wzrósł PKB Eurolandu

Jak wynika z danych Eurostatu, europejskiego biura statystycznego, PKB strefy euro wzrósł w III kw. 2007 roku o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 2,7% w skali rocznej, a w całej Unii Europejskiej odpowiednio o 0,8% i 3%.

Są to dane uwzględniające czynniki sezonowe. Dla porównania, w II kw. br. produkt krajowy brutto w Eurolandzie wzrósł o 0,3% kwartał do kwartału i o 2,5% rok do roku.

W 27 krajach Unii Europejskiej w III kw. ub. r. PKB wzrósł o 0,8% kwartał do kwartału i o 3% rok do roku.