Wzrósł optymizm konsumentów

Jak wynika z badania Instytutu Ipsos, w sierpniu br. poprawiły się nastroje polskich konsumentów, wskaźnik optymizmu WOK wzrósł o 3,3 punktu do 88,77 punktu.

Jest to pierwsza poprawa po 3 miesiącach. Najbardziej wzrósł wskaźnik bieżący (o 6 punktów do 76 punktów), a najmniej wskaźnik oczekiwań (o 2 punkty do 93,3 punktu).

Poprawa nastrojów dotyczy zarówno oczekiwań i oceny własnej zamożności ankietowanych jak i ogólnych przewidywań dla całej gospodarki. Wskaźnik klimatu gospodarczego wzrósł o 3,6 punktu do 79 punktów.

Z badania na badanie rośnie odsetek osób obawiających się wzrostu cen, głównie z powodu podwyżek cen paliw.


Zobacz również