Wzrosła produkcja

Jak wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu br. o niemal 24% wzrosła produkcja sprzedana przemysłu.

Po wyeliminowaniu wpływu zmian cen, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w marcu br. o 23,8% w porównaniu z marcem 2003 r. i o 17,3% w porównaniu z lutym br.

Z uwzględnieniem czynników sezonowych, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w marcu o 17,5% wobec analogicznego okresu rok wcześniej i o 1% miesiąc do miesiąca.