Wzrosło poparcie dla UE

Niemal trzy czwarte Polaków, którzy zamierzają wziąć udział w referendum akcesyjnym, opowiada się za przystąpieniem Polski do UE.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop, za wejściem do Unii Europejskiej będzie głosowało 73% osób deklarujących udział w referendum akcesyjnym. Przeciwko integracji zamierza głosować 17%, a 9% jeszcze nie ma zdania. W głosowaniu weźmie udział 74% ankietowanych.

Poparcie dla członkowstwa Polski w UE wzrosło w marcu w porównaniu z lutym br. o 5 punktów procentowych, a liczba przeciwników zmalała o 3 punkty procentowe.

Ankieta została przeprowadzona na próbie losowo–kwotowej 956 dorosłych Polaków, w dniach 6-11 marca br.


Zobacz również