Wzrosło przeciętne wynagrodzenie

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2010 r. w Polsce wzrosło o 6% w skali rocznej.

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w IV kw. 2010 r. 3428,21 zł. Kwartał do kwartału przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,3%. W gospodarce narodowej przeciętne wynagrodzenie w ub. r. wyniosło 3224,98 zł czyli o 1,5% więcej niż rok wcześniej.