Wzrosły zamówienia

Jak wynika z danych Eurostatu, europejskiego biura statystycznego, w listopadzie 2007 r. nowe zamówienia w przemyśle Eurolandu wzrosły o 1,4% wobec października.

W ujęciu rocznym zamówienia w strefie euro wzrosły o 6,2% (po poprzednim wzroście o 12,8%).

W 25 krajach unijnych zamówienia w listopadzie wzrosły o 1,1% miesiąc do miesiąca i o 7,3% rok do roku.