Wzrosną budżety IT

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie banku inwestycyjnego Merill Lynch, w 2007 roku budżety na działy IT będą rosły w najszybszym tempie od czterech lat.

Większość spośród 100 europejskich dyrektorów IT z firm o sprzedaży rocznej przekraczającej 1 mld euro oczekuje wzrostu tegorocznego budżetu IT średnio o 2,8%. 39% spośród ankietowanych spodziewa się wyraźnego wzrostu swojego budżetu w tym roku.

Z raportu Merill Lynch wynika, iż z perspektywy europejskiej ten rok będzie się charakteryzował silnym wzrostem w sektorze sprzedaży oprogramowania i usług IT. Niemal połowa ankietowanych CIO oczekuje zwiększenia tempa rozwoju IT w ciągu najbliższych 18 miesięcy, zaledwie 10% (rekordowo niski odsetek) spodziewa się spowolnienia w tym samym czasie.

Najważniejszymi obszarami inwestycji w nowe oprogramowanie będzie bezpieczeństwo, integracja i business intelligence. Dostawcy usług IT zamierzają w niewielkim stopniu podnieść ceny w tym roku. 85% ankietowanych szefów działów IT korzysta z usług dostawców zagranicznych, ale bardzo starannie ich wybiera.

Ok. 38% ankietowanych planuje podniesienie płac pracowników działu IT w tym roku, średnio o 2,3%.