Wzrost PKB

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w IV kwartale 2004 roku Produkt Krajowy Unii Europejskiej wzrósł o 0,3% kwartał do kwartału o 1,9% rok do roku.

W III kwartale PKB wzrósł odpowiednio o 0,3% i o 2,2%. W dawnej unijnej Piętnastce PKB w IV kw. wzrósł o 0,3% kwartał do kwartału i o 1,9% rok do roku.

W krajach strefy euro gospodarka w IV kw. ub. r. rosła w tempie 0,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem i 1,6% w skali rocznej.


Zobacz również