Wzrost eksportu

W sierpniu br. eksport towarów wzrósł o 23,1% rok do roku, do 1.799 mln euro, zaś import o 25,9% rok do roku, do 2.137 mln euro - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

Ujemne saldo obrotów towarowych w sierpniu 2010 r. wyniosło 786 mln euro, był to wynik o 338 mln euro gorszy niż rok wcześniej. Skumulowany eksport towarów w ciągu 12 miesięcy wzrósł o 11,7% rok do roku - do 12.126 mln euro, zaś import wzrósł o 6,5% rok do roku, do 7,246 mln euro.