Wzrost nawet w niesprzyjających warunkach

A.T. Kearney prowadził w ciągu ostatnich 14 lat badania w ponad 29 tysiącach międzynarodowych firm, dotyczące wzrostu wartości przedsiębiorstw. Wynika z nich, że niektóre podmioty mogą rosnąć i osiągać zyski w każdych warunkach gospodarczych.

Badania A.T. Kearney objęły 98% światowego rynku kapitałowego. Ich wyniki napawają optymizmem - każda firma może osiągnąć wzrost w każdej dziedzinie, niezależnie od fazy cyklu ekonomicznego. Eksperci z A.T. Kearney twierdzą, że sprzyjające warunki ekonomiczne wcale nie są niezbędnym warunkiem do wzrostu firmy.

Badane firmy zostały podzielone na cztery grupy: Under-performers, Simple Growers, Profit Seekers, Value Growers. Polska została zakwalifikowana do grupy krajów Profit Seekers, nastawionych raczej na osiąganie zysku, niż na wzrost firmy. W naszej grupie znalazły się też m.in. Czechy, Nowa Zelandia i Hong Kong. Według ekspertów A.T. Kearney, polskie firmy są na dobrej drodze rozwoju, choć powinny położyć większy nacisk na wzrost i innowacyjność, co doprowadziłoby do zwiększenia konkurencyjności.

Jak wynika z badania, w latach 1998 - 2003 aż 5800 firm (jedna piąta badanych) znalazło się w segmencie Value Growers, gdzie wzrost dochodów plasował się na poziomie 18%, a wzrost wartości 21,5%. Polska powinna dążyć do znalezienia się właśnie w tej grupie. Wśród Value Growers aż 87% sukcesu zależy od czynników wewnętrznych, a 13% zewnętrznych. Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim wizja wzrostu, skoncentrowanie na relacjach z klientami, system zarządzania zasobami ludzkimi i wiedzą, innowacyjne podejście do działań z zakresu badań i rozwoju.

Główne wnioski z badań nad wzrostem wartości firm to:

1. Wzrost jest możliwy w każdym przemyśle, w każdym regionie oraz w każdej fazie cyklu ekonomicznego.

2. Wzrost jest napędzany przede wszystkim przez czynniki wewnętrzne, a nie uwarunkowania zewnętrzne.

3. Wzrost wartości firmy jest dla udziałowców ważniejszy niż jej bieżące zyski.

4. Podnoszenia wartości firmy można się nauczyć.

5. Znalezienie niszy rynkowej jest rozwiązaniem na krótką metę.

6. Dla ciągłego wzrostu niezbędne są fuzje i przejęcia.


Zobacz również