Wzrost potwierdzony

Główny Urząd Statystyczny ogłosił korektę wyników gospodarczych Polski za ubiegły rok. PKB rosło w tempie 1,4%.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w 2002 roku Produkt Krajowy Brutto wyniósł w Polsce 771112,8 mln. złotych. Przed korektą GUS podawał wartość 772,2 mld zł. Dynamika wzrostu PKB wyniosła w ubiegłym roku 1,4%.

Popyt krajowy wyniósł 797238,8 mln zł, spożycie 649971,4 mln zł, produkcja globalna wyniosła 1520709,2 mln zł, a wartość dodana brutto 673575,1 mln zł.

Wartość dochodu narodowego brutto za 2002 rok wyniosła 763415 mln zł.


Zobacz również