Wzrost sprzedaży w Unii

Jak wynika z danych Eurostatu, europejskiego biura statystycznego, w 25 krajach Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu 2006 roku o 0,7% miesiąc do miesiąca i o 3,3% rok do roku.

Dla porównania, w listopadzie sprzedaż detaliczna wzrosła odpowiednio o 0,4% i 2,3%.

W krajach strefy euro sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu ub. r. o 0,3% wobec listopada i o 2,1% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wyniki z poprzedniego miesiąca to odpowiednio 0,4% i 2,3%.


Zobacz również