Wzrost w USA

Jak ogłosił Fed w najnowszej Beżowej Księdze, większość dziedzin amerykańskiej gospodarki w grudniu 2004 i na początku tego roku nadal pozostawała w fazie wzrostowej.

W 12 obszarach objętych badaniem, 11 wykazało silniejszy wzrost ekonomiczny.

Wydatki konsumenckie w grudniu 2004 roku były wyższe niż w listopadzie, a wydatki związane z okresem świątecznym wyższe niż w roku 2003.

Poprawiła się również sytuacja na amerykańskim rynku pracy, choć presja płacowa pozostała na umiarkowanym poziomie.

W niektórych badanych okręgach wzrosły ceny materiałów budowlanych, jednak w większości średnia cen nie uległa zmianie.

Nadal aktywny jest rynek nieruchomości, również w sektorze nieruchomości komercyjnych.


Zobacz również