XScope 1.0 - przybornik macowego webmastera

Bardzo ciekawą propozycję dla webmasterów pracujących na systemach Mac OS X przedstawiły firmy ARTIS Software oraz The Iconfactory. Program nosi nazwę XScope i jest zestawem 6 narzędzi niezwykle pomocnych w procesie projektowania stron WWW.

W skład zestawu narzędzi XScope 1.0 wchodzą:

- Rulers: wszelkiego rodzaju linijki mierzące odległości pomiędzy poszczególnymi elementami na stronie oraz kąty nachylenia pomiędzy nimi;

- Screens: podgląd strony w różnych rozdzielczościach z wykorzystaniem wielu typów przeglądarek;

- Loupe: powiększanie dowolnego fragmentu ekranu, nawet do 800 %; dodatkowo pokazuje wartość koloru pod kursorem w postaci RGB, HSD lub HEX;

- Guides: linie umożliwiające bardziej precyzyjne ustawianie elementów względem siebie i krawędzi na stronie; obsługuje wykorzystanie podwójnych monitorów;

- Frames: precyzyjne określanie wymiarów poszczególnych okien w układzie strony;

- Crosshair: pozwala określić dokładną pozycję kursora na ekranie podając odpowiednie koordynaty;

Zestaw powyższych narzędzi dostępny jest w postaci paska narzędziowego, który możemy dowolnie przemieszczać po ekranie. Istnieje również opcja umożliwiająca przyporządkowanie skrótów klawiaturowych poszczególnym narzędziom. XScope 1.0 jest kompatybilny z systemem Mac OS X 10.2 (Jaguar) oraz Mac OS X 10.3 (Panther). Konstruktorzy programu zalecają jednak pracę pod systemem 10.3 ze względu na większą wydajność. Pełna wersja aplikacji kosztuje 14,95 USD.

Więcej informacji: http://www.iconfactory.com


Zobacz również