Xerox rezygnuje z SOHO

Firma zdecydowała się zaprzestać produkcji urządzeń przeznaczonych dla małych firm i na rynek konsumencki.

Decyzja podjęta przez Xeroxa dotycząca wycofania się z rynku SOHO jest częścią planu restrukturyzacyjnego spółki. Firma w ciągu najbliższych sześciu miesięcy zakończy produkować drukarki atramentowe i kserokopiarki przeznaczone na rynek detaliczny. Xerox zamknie zakład produkujący urządzenia dla małych firm i użytkowników indywidualnych. Do końca br. Xerox zwolni ok. 700 osób. Firma będzie nadal serwisować sprzęt klientom, którzy posiadają produkty z rynku SOHO. Xerox skupić się jednak na wytwarzaniu urządzeń dla odbiorców korporacyjnych.

Przedstawiciele firmy uważają, że dzięki rezygnacji z działalności na rynku SOHO, firmie uda się wygenerować oszczędności na poziomie 100-200 mln USD, co pozwali przedsiębiorstwu ponownie osiągnąć zysk w drugiej połowie tego roku. Zdaniem Xeroxa załamanie się rynku tanich drukarek atramentowych będzie się pogłębiać. Roczna stopa wzrostu światowego rynku SOHO kształtuje się na poziomie 7%. Zeszłoroczne prognozy zakładały wzrost w 2001 r. w wysokości 19%. W pierwszym kwartale 2001 r. Xerox odnotował stratę z tytułu działalności na rynku SOHO w wysokości 82 mln USD. Dochody spółki zamknęły się kwotą 139 mln USD I stanowiły jedynie 3% całkowitej wartości dochodów za pierwszy kwartał br. Xerox spodziewa się, że strata w II kw. z działalności SOHO ukształtuje się na podobnym poziomie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku.


Zobacz również